Wiadomości
  • Register

Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą «Polonika» realizuje projekt «Pamięć i świadomość – zapomniane dziedzictwo na Ukrainie».

W ramach projektu wolontariusze wykonują prace porządkowe na zapomnianych polskich cmentarzach na Ukrainie, m.in. w Granowie, Kalniku, Daszowie w obwodzie winnickim, Susznie w obwodzie lwowskim oraz w Holuzji i Gaju na Wołyniu.

Główna koncepcja działań łączy w sobie prace porządkowe na zapomnianych cmentarzach z polskimi miejscami pochówku, dokumentację fotograficzną tych obiektów oraz działania edukacyjne wśród wolontariuszy związane z dziedzictwem kulturowym. Każde miejsce wybrane przez Wołyński Rajd Motocyklowy jest połączone zarówno z osobistymi korzeniami wolontariuszy, jak i twórczością polskich poetów, którzy byli powiązani z tymi miejscowościami. W odwiedzonym przez wolontariuszy Kalniku urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, w Daszowie znajduje się grób ojca poety, niedaleko Suszna, w Pawłowie, pochowany jest poeta Kornel Ujejski, z Gajem i Holuzją na Wołyniu związana była twórczość Zygmunta Rumla.

Na przełomie lipca i sierpnia wolontariusze Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy pracowali na dwóch cmentarzach w Granowie na Podolu. Podkreślają, że otrzymali wsparcie ze strony władz, działaczy społecznych, duchowieństwa oraz lokalnych mieszkańców, którzy byli przewodnikami po zapomnianych miejscach pochówku, wspomagali prace siłą swoich rąk oraz maszyn (traktorów, kos, pił) oraz zorganizowali żywe lekcje historii dotyczące wspólnej przyszłości. Stowarzyszenie WRM jest wdzięczne za ciepłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę wspólnej pracy oraz pomoc w organizacji działań.

WRM projekt 1 Granow

WRM projekt 2

WRM projekt 3

WRM projekt 6

WRM projekt 9

WRM projekt 10

WRM projekt 11

WRM projekt 12

WRM projekt 13

WRM projekt 15

Odwiedzanie w wolnym czasie miejsc związanych z polskimi śladami (budynek polskiej szkoły oraz kościół w miejscowości Kuna, izba pamięci Jarosława Iwaszkiewicza w Kalniku, grób ojca Iwaszkiewicza oraz budynek majątku Potockich w Daszowie) oraz spotkania z miejscowymi włodarzami zaowocowały pomysłami na kolejne działania Stowarzyszenia.

WRM projekt 17 Kuna

W Kunie

WRM projekt 16 Kalnik

W Kalniku

Przed wolontariuszami następne zapomniane cmentarze. Czas i sytuacja pokażą, w jakim stopniu uda się zrealizować zamierzone cele.

Po wykonanych działaniach porządkowych WRM przygotuje materiały edukacyjne, które będą do wykorzystania na zajęciach w szkołach. Z wolontariuszami współpracuje Szkoła sobotnio-niedzielna Oddziału w Lubieszowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, gdzie uczniowie wraz z nauczycielką Julią Charytoniuk poznają twórczość polskich poetów oraz próbują swoich sił w pisaniu wierszy. Pani Julia również uczestniczyła, jako partner WRM i wolontariusz, w sprzątaniu polskiego cmentarza w Granowie.

W ramach części edukacyjnej projektu Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie poetyckim «Moja Ojczyzna». Hasłem przewodnim tego przedsięwzięcia są słowa Kornela Ujejskiego: «Naród odradza się zawsze w literaturze».

W konkursie może uczestniczyć każdy, kto chce poetycko zaprezentować swoje postrzeganie Ojczyzny i patriotyzmu. Krótkie wiersze napisane po polsku należy przesyłać do 30 września 2020 r. na adres mailowy: wrm.motorajd@gmail.com

Wybrane utwory będą umieszczane na profilu facebookowym Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy, część z nich zostanie także dodana do kalendarzy opracowanych przez WRM na przyszły rok.

Anna KUJAWKA,
Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy
Zdjęcia pochodzą z profilu Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy na Facebooku