Wiadomości
  • Register

Ponad 460 młodych ludzi polskiego pochodzenia otrzyma stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

W nadchodzącym roku akademickim rozpoczną oni studia na polskich uczelniach lub kursy do nich przygotowujące.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia I stopnia i studia jednolite magisterskie umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie się w szkołach wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program skierowany jest do Polonii na całym świecie.

W tegorocznej edycji programu wpłynęło 1518 wniosków od osób zainteresowanych studiowaniem w Polsce. NAWA przyznała stypendia 462 osobom, które będą mogły kształcić się na wybranej przez siebie uczelni w Polsce. Stypendyści pochodzą z krajów: Białoruś, Brazylia, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Ukraina, Uzbekistan.

NAWA oferuje stypendia w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa, który wpisuje się w założenia «Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020», od trzech lat. W sumie w latach 2018–2020 NAWA przyznała stypendia ponad 1380 osobom.

Stypendyści NAWA otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1250 zł na studiach I stopnia oraz przez pierwsze trzy lata studiów jednolitych magisterskich. Od czwartego roku na studiach jednolitych magisterskich stypendium zwiększa się do kwoty 1500 zł. Natomiast stypendium dla osób uczestniczących w kursach przygotowawczych wynosi 1450 zł.

W roku akademickim 2020/2021 NAWA planuje przeznaczyć 27 mln zł na stypendia w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa dla wszystkich stypendystów programu (tegorocznych oraz z lat ubiegłych) – studentów wszystkich stopni studiów oraz uczestników kursów przygotowawczych.

Lista imienna tegorocznych stypendystów NAWA znajduje się tu.

Źródło: nawa.gov.pl