Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza dyrektorów szkół polonijnych i prezesów polskich organizacji oświatowych do udziału w szkoleniu on-line pt. «W poszukiwaniu sensu – rola wartości w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym osób zarządzających».

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu «ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych» współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel szkolenia: zweryfikowanie własnych przekonań na temat efektywnego zarządzania w trudnych czasach; nabycie i/lub pogłębienie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do rozwoju w ujęciu potrzeb jednostki, zarządzanego zespołu oraz zarządzanej organizacji (szkoły, stowarzyszenia itp.)

Czas trwania szkolenia: 3 spotkania on-line po 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem platformy ZOOM.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik uzyska informację na temat terminu szkoleń i harmonogramu prac.

Osoba do kontaktu: Julia Savelieva, j.savelieva@wid.org.pl

szkoleniaWiD dyrektorzy01

Źródło: wid.org.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1