Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza dyrektorów szkół polonijnych i prezesów polskich organizacji oświatowych do udziału w szkoleniu on-line pt. «W poszukiwaniu sensu – rola wartości w budowaniu dobrostanu w życiu zawodowym i prywatnym osób zarządzających».

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu «ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych» współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel szkolenia: zweryfikowanie własnych przekonań na temat efektywnego zarządzania w trudnych czasach; nabycie i/lub pogłębienie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do rozwoju w ujęciu potrzeb jednostki, zarządzanego zespołu oraz zarządzanej organizacji (szkoły, stowarzyszenia itp.)

Czas trwania szkolenia: 3 spotkania on-line po 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem platformy ZOOM.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik uzyska informację na temat terminu szkoleń i harmonogramu prac.

Osoba do kontaktu: Julia Savelieva, j.savelieva@wid.org.pl

szkoleniaWiD dyrektorzy01

Źródło: wid.org.pl