Wiadomości
  • Register

31 lipca zakończyła się kadencja Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura. Na tym stanowisku zastąpił go Sławomir Misiak.

Obaj dyplomaci w zeszłym tygodniu spotkali się z przewodniczącą Wołyńskiej Rady Obwodowej Iryną Wachowicz, pełniącym obowiązki mera Łucka Hryhorijem Pustowitem oraz kierownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Działalności Projektowej Łuckiej Rady Miejskiej Wiktorią Homonec.

Wiesław Mazur był Konsulem Generalnym RP w Łucku od kwietnia 2017 r. W wywiadzie udzielnym «Monitorowi Wołyńskiemu» na początku swojej kadencji powiedział: «Karierę dyplomatyczną zaczynałem od Mongolii, gdzie byłem kierownikiem administracyjno-finansowym z uprawnieniami konsularnymi. Później przez sześć lat kierowałem Wydziałem Konsularnym RP w Kairze, a następnie moja droga była ukierunkowana na Ukrainę. Od 2010 r. byłem Konsulem Generalnym RP w Odessie. Z kolei zostałem Konsulem Generalnym RP w Sewastopolu. Otwierałem ten konsulat, od początku go organizowałem, ale niestety również musiałem go zamknąć – po aneksji Krymu przez Rosję. 8 marca 2014 r. w ciągu 24 godzin musiałem zamknąć placówkę i uciekać przed moskalami z Krymu. Następnie przez ponad rok byłem Konsulem Generalnym RP we Lwowie i z Lwowa miałem przyjemność przyjechać do Łucka».

Kariera dyplomatyczna Sławomira Misiaka, od sierpnia br. Konsula Generalnego RP w Łucku, rozpoczęła się w 2000 r. Wcześniej pracował w ambasadach Polski w Czechach, Grecji, Azerbejdżanie oraz w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu na Białorusi, natomiast od 2018 r. – w Departamencie Konsularnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

MW
Fot. Łucka Rada Miejska

CZYTAJ TAKŻE:

KONSUL GENERALNY RP W ŁUCKU WIESŁAW MAZUR: «JESTEM EMOCJONALNIE ZWIĄZANY Z UKRAINĄ»