Wiadomości
  • Register

Ambasada RP na Ukrainie informuje, że Polska została umieszczona przez Ukrainę na liście krajów o podwyższonym ryzyku COVID-19. Konsekwencją tego jest konieczność odbycia, przez osoby wjeżdżające z Polski na Ukrainę 14-dniowej kwarantanny.

Wyjątek od powyższej reguły stanowią:

– osoby poniżej 12 roku życia;

– osoby, które przejeżdżają przez Ukrainę tranzytem, przy czym nie może on trwać dłużej niż 48 godzin;

– instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu «Partnerstwo dla Pokoju», którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy;

– pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawiciele oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;

– kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;

– działacze kultury, na zaproszenie instytucji kultury, wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę.

Osoby, które są zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny na Ukrainie odbywają ją w warunkach domowych, za pomocą aplikacji «Działaj w domu» («Дій вдома»), w miejscu zamieszkania.

Fakt odbywania kwarantanny jest monitorowany przez regularne powiadomienia w aplikacji, wysyłane w dowolnym momencie w ciągu dnia. Weryfikacji podlega zgodność zdjęcia twarzy osoby ze zdjęciem referencyjnym wykonanym podczas instalacji aplikacji mobilnej i geolokalizacji telefonu komórkowego w momencie fotografowania. Po otrzymaniu wiadomości, osoba musi zrobić zdjęcie twarzy w ciągu 15 minut za pomocą aplikacji. Wiadomości nie będą wysyłane w nocy.

Odbywanie kwarantanny w warunkach domowych (z aplikacją «Działaj w domu»), należy potwierdzić podczas kontroli paszportowej na granicy – najpierw podając swój numer telefonu i adres miejsca izolacji, a następnie pokazując odpowiedni ekran z aplikacją ukraińskiej służbie granicznej.

Władze ukraińskie zalecają pobranie i zalogowanie się do aplikacji przed przybyciem na granicę.

Ważne: aplikację «Działaj w domu» można zainstalować tylko na ukraińskich numerach telefonów (+380).

Więcej informacji na temat aplikacji «Działaj w domu» znajdą Państwo na stronie internetowej Rady Ministrów Ukrainy:

https://www.kmu.gov.ua/news/yak-pracyuye-zastosunok-dij-vdoma – link do wersji w języku ukraińskim;

https://www.kmu.gov.ua/en/news/yak-pracyuye-zastosunok-dij-vdoma – link do wersji w języku angielskim.

Podstawą do zakończenia kwarantanny jest otrzymanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 (metodą łańcuchowej reakcji polimerazy), przeprowadzonego nie później niż 48 godzin po wjeździe na teren Ukrainy.

Źródło: gov.pl/web/ukraina