Wiadomości
  • Register

W tym roku planuje się wyremontowanie drogi samochodowej Adamczuki–Zalesie w rejonie szackim.

Jak podaje Wydział Polityki Informacyjnej i Transformacji Cyfrowej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, trasa zostanie wyremontowana w ramach Programu Prezydenta Ukrainy «Wielka Budowa», przewidującego ok. 80 mln hrywien na 11-kilometrowy odcinek drogi. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa już została przygotowana, prace remontowe rozpoczną się po zakończeniu wszystkich procedur, jakich wymaga prawo ukraińskie.

Droga Adamczuki–Zalesie biegnie wzdłuż ukraińsko-polskiej granicy – od wsi Starowojtowe do Szacka. Poza odcinkiem wzdłuż granicy może zostać wyremontowana również droga prowadząca przez wsie, istnieje bowiem możliwość zgłoszenia kolejnych propozycji naprawy dróg w ramach prezydenckiego programu oraz uzyskania na nie dofinansowania.

Co roku w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa na granicy między Polską a Ukrainą uruchamia się czasowe przejście graniczne Adamczuki–Zbereże na Bugu dla pieszych i rowerzystów. Celem Dni Dobrosąsiedztwa jest m.in. zbliżenie wspólnoty ukraińskiej i polskiej, rozwój współpracy transgranicznej oraz promocja zapotrzebowania na stałe przejście graniczne Adamczuki–Zbereże.

MW
Fot. Wydział Polityki Informacyjnej i Transformacji Cyfrowej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej

CZYTAJ TAKŻE:

DROGA DO KOSTIUCHNÓWKI ZOSTANIE WYREMONTOWANA ZA EUROPEJSKIE PIENIĄDZE