Wiadomości
  • Register

Jarosław Wojnow, uczeń szkółki sobotniej działającej przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu, został wyróżniony w XI edycji konkursu «Być Polakiem».

W utworze konkursowym Jarosław Wojnow pisał o trzech sposobach solidaryzowania się. Przede wszystkim o porządkowaniu polskich cmentarzy jako o akcji solidaryzowania się z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski oraz o pamięci dla zmarłych poprzez współpracę między żyjącymi. Pisał o wymianach uczniów służących nawiązaniu przyjaźni między pokoleniem młodych. Poruszył także temat solidarności z Polską Polaków w starszym wieku mieszkających na Ukrainie, którzy zachowali polski język i tradycje. Prowadząc rozważania o solidaryzowaniu się uczeń podawał przykłady działalności Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu.

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie «Wspólnota Polska», Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii oraz Fundacja «Świat na Tak» przeprowadziły konkurs «Być Polakiem» już po raz jedenasty. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski. W 40. rocznicę rejestracji NSZZ Solidarność tematem Konkursu była solidarność jako symbol odpowiedzialności, jedności i współpracy.

Warto dodać, że ta wiosna była dość owocna dla uczniów szkoły sobotniej działającej przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu. Uczestniczyli w konkursie kartek wielkanocnych zorganizowanym przez Konsulat Generalny w Łucku, a także w przeprowadzonych przez Fundację Wolność i Demokracja konkursach na najlepszą pisankę (również został wyróżniony Jarosław Wojnow) oraz na najlepszą kartkę z życzeniami dla wszystkich rodaków (w tym konkursie została wyróżniona uczennica PSKO Kasia Urbańska). Wysłali swoje prace także na konkurs esejów zorganizowany przez Szkołę Językową Glossa oraz na konkurs literacki realizowany przez Fundację Świętego Jordana w Krakowie. Ponadto członkowie Stowarzyszenia tradycyjnie wzięli udział w Polonijnym Dyktandzie z Języka Polskiego.

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu