Wiadomości
  • Register

3 czerwca Punkty przyjmowania wniosków wizowych (PPWW) wznowią działalność – podaje Ambasada RP w Kijowie.

Złożenie dokumentów na wszystkie kategorie wizowe (wiza krajowa – typ D, wiza Schengen – typ C) odbywa się tylko za uprzednią rejestracją.

Od 2 czerwca opłaty za usługi PPWW zaczną przyjmować Kredo bank i Idea bank, od 5 czerwca – PrivatBank.

Składanie dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na Mały Ruch Graniczny (kartka MRG) jest obecnie niedostępne. Wiadomości dotyczące wznowienia przyjmowania wniosków MRG można śledzić na stronie internetowej VFSW Global oraz na stronie Ambasady RP w Kijowie.

Odbiór paszportów w PPWW odbywa się tylko zgodnie z uprzednią rejestracją na stronie internetowej VFSW Global albo za pośrednictwem firmy kurierskiej «Nowa Poczta».

Konsultacje dotyczące procesu ubiegania się o wizę można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej PPWW lub Call Center (aby uzyskać adres poczty e-mail lub numer telefonu Call Center kliknij tutaj).

Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych będą działać zgodnie z zasadami opracowanymi w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i lokalnych władz.

Zasady dla klientów odwiedzających PPWW:

– wejście do PPWW możliwe jest tylko po uprzedniej rejestracji i tylko w wyznaczonym czasie – zarówno w celu złożenia dokumentów, jak i odbioru paszportu.

– klienci, którzy zgłoszą się do PPWW poza wyznaczoną godziną rejestracji, nie będą przyjmowani;

– wejście do PPWW jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów;

– przy wejściu do PPWW będzie odbywać się pomiar temperatury ciała;

– należy ściśle przestrzegać zasad dystansu społecznego (odstęp 2 m);

– obowiązkowo należy stosować maski i rękawiczki;

– należy posiadać własny długopis do podpisywania dokumentów w PPWW.

Źródło: www.gov.pl