Wiadomości
  • Register

Zakończyły się egzaminy II etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą «W drodze do Niepodległości».

Do III etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 30 osób, w tym 19 osób z Ukrainy. Łuck w ogólnopolskim finale Olimpiady będzie reprezentował Jarosław Andrijczuk – uczeń szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Do zmagań z historią przygotowywał się pod opieką swojego nauczyciela Piotra Kowalika skierowanego do Łucka przez ORPEG.

W II etapie uczestniczyło 64 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Grecji. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Uniwersytetu Opolskiego oraz prezes Fundacji Wolność i Demokracja.

Uczniowie z Niemiec, Austrii i Litwy zdawali egzaminy stacjonarnie przed wprowadzeniem ograniczeń kwarantanny, natomiast pozostali uczestnicy przystąpili do nich w trybie on-line. Pełną listę osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady można znaleźć na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada WiD 6

Olimpiada WiD 1

Olimpiada WiD 2

Olimpiada WiD 3

Olimpiada WiD 4

Olimpiada WiD 5

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego i jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródło: wid.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU UCZNIOWIE SPRAWDZILI SWOJE WIADOMOŚCI Z HISTORII POLSKI