Wiadomości
  • Register

Mimo problemów związanych z epidemią COVID-19 udało się zdalnie przeprowadzić II etap znanego i popularnego w Łuckim Okręgu Konsularnym konkursu. W tym roku nosił on tytuł «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

Przypomnijmy – pod koniec lutego br. 174 uczniów z całego Łuckiego Okręgu Konsularnego, w trzech miastach: Łucku, Równem i Tarnopolu, przystąpiło do I etapu konkursu. Musieli rozwiązać długi i dosyć trudny test poświęcony sukcesom Polski w minionym czterdziestoleciu. 34 najlepsze osoby awansowały do II etapu, który miał odbyć się w Łucku na początku kwietnia.

Niestety, koronawirus pokrzyżował nam szyki i kolejny etap konkursu mógł odbyć się dopiero teraz i to tylko zdalnie. II etap ma doskonalić zdolności krasomówcze uczestników i polega na wygłoszeniu przemówienia (na jeden z siedmiu przewidzianych w regulaminie tematów) związanego z sukcesami Polski w wymienionym wcześniej okresie.

Uczestnicy nagrali swoje przemówienia i wysłali je do organizatorów w formie plików video. Zostały one ocenione, również zdalnie, przez Jury w składzie: dr Natalia Denysiuk (zastępca redaktora naczelnego «Monitora Wołyńskiego»), dr Julia Wasejko i dr Natalia Ciołyk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki) oraz Bożena Pająk (nauczycielka skierowana przez ORPEG na Ukrainę). Jury oceniając filmy brało pod uwagę: znajomość tekstu, operowanie głosem, dykcję, gestykulację i mimikę twarzy oraz podtrzymywanie kontaktu ze słuchaczami.

Jury wyłoniło 11 finalistów, czyli osoby zakwalifikowane do III etapu Triathlonu, który odbędzie się on-line, na żywo w Internecie. Finalistami zostali: Kateryna Mukhina (Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury, Równe), Wiktoria Orzechowska (Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, Zdołbunów), Anastasia Yarosewycz (Gimnazjum Państwowe, Zaleszczyki), Oleh Hulka i Alina Pereszluga (Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca, Tarnopol), Jaryna Surminska (Ogólnokształcąca Szkoła I – III Stopnia, Kozłów), Danyło Luzanow i Roksolana Rudyk (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, Łuck), Krystyna Piweń (Towarzystwo Kultury Polskiej, Kowel), Nazar Rudczyk i Maksym Kostiuk (Szkoła nr 1, Łuck).

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy i nagrody (bony do wykorzystania na zakupy w sieci Księgarni «Є») ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku.

Triatlon 2 etap

Finalistom serdecznie gratulujemy i trzymamy za nich kciuki w III etapie!

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z Ukraińsko-Polskim Sojuszem im. Tomasza Padury w Równem oraz nauczycielami skierowanymi przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Łucku, Tarnopolu i Kowlu.

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury