Wiadomości
  • Register

Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości ogłosił konkurs na najciekawsze szlaki turystyczne związane z dziedzictwem naturalnym w obwodzie wołyńskim.

Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu «4 pory roku – transgraniczne trasy turystyczne» w Programie Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Jego celem jest promowanie potencjału turystycznego obwodu wołyńskiego poprzez tworzenie nowych tras turystycznych.

Projekt będzie także sprzyjał odnalezieniu najbardziej atrakcyjnych zakątków i obiektów dziedzictwa naturalnego oraz rozwojowi infrastruktury turystycznej, promował walory przyrodnicze, turystyczne lub kulturowe, pozwoli na opracowanie czterech tras turystycznych dziedzictwa naturalnego.

Konkurs potrwa do 12 czerwca 2020 r. Następnie zostanie wyłonionych 20 finalistów, którzy wspólnie z uczestnikami z Polski wezmą udział w trzydniowej imprezie «Mikser Turystyczny» nad Świtaziem. Spotkanie będzie obejmowało przede wszystkim udział w szkoleniach i networkingu turystycznym oraz integrację międzykulturową.

Spośród nadesłanych propozycji wybrane zostaną cztery najciekawsze, których pomysłodawcy przy wsparciu ekspertów będą mogli udoskonalić opracowane przez siebie trasy turystyczne, dokonać ich oznaczenia, wygenerować kody QR oraz promować wybrany teren. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą w Cieszanowie na Podkarpaciu. Otrzymają również nagrody.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie projektu oraz na stronie Wołyńskiego Obwodowego Funduszu Wsparcia Przedsiębiorczości.

Chętni do udziału w konkursie muszą zgłosić się poprzez wypełnienie ankiety uczestnika projektu «4 pory roku – transgraniczne trasy turystyczne».

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

4 pory konkurs01

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1