Wiadomości
  • Register

Od 12 marca wszystkie szkoły na Ukrainie zostały zamknięte, zaczęła się kwarantanna. Szkoła Języka Polskiego w Tarnopolu wykonała zalecenie rządu i sale lekcyjne opustoszały.

Powrót do nauczania tradycyjnego nie jest jeszcze możliwy i dlatego, by chronić siebie i innych przed zakażeniem wirusem, wspólnie z Piotrem Fryzem, prezesem Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca, nauczyciele zdecydowali, że będą uczyć zdalnie.

W Szkole Języka Polskiego w Tarnopolu uczą cztery nauczycielki. W pierwszej fazie nauczania online szukały najbardziej dogodnych metod i platform, testowały różne sposoby. 17 kwietnia spotkały się na konferencji metodycznej, oczywiście zdalnej, która przybrała międzynarodowy charakter. Podzieliły się doświadczeniami, omówiły wykorzystywane e-zasoby dla nauczycieli oraz uczniów. Dwie nauczycielki uczestniczyły w kursie zorganizowanym zdalnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: «Jak zdalnie uczyć w polonijnych placówkach oświatowych?» Podczas konferencji omówiły także udział uczniów w konkursach, które w tym trudnym czasie przekształciły się w e-konkursy. «Konkurs na najpiękniejszą e-kartkę wielkanocną» cieszył się dużym zainteresowaniem. Tarnopolscy uczniowie wysyłali sporo prac.

Na czas kwarantanny nauczycielki z Tarnopola są w domach, w różnych krajach, w różnych miastach, więc uzgodniły, że cotygodniowo będą spotykać się na metodycznej wideokonferencji. Fantastyczne doświadczenie, które buduje uczucie solidarności.

Zdalne nauczanie 1

Zdalne nauczanie 2

Zdalne nauczanie 3

Zdalne nauczanie 4

Zdalne nauczanie 5

Zdalne nauczanie 6

Zdalne nauczanie 7

Zdalne nauczanie 8

Zdalne nauczanie 9

Zdalne nauczanie 10

Zdalne nauczanie 11

Zdalne nauczanie 12

Zdalne nauczanie 13

Zdalne nauczanie 14

Zdalne nauczanie 15

Marianna SEROKA,
nauczycielka skierowana do Tarnopola przez ORPEG
Zdjęcia udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

W SIECI