Wiadomości
  • Register

W każdym z obwodów Ukrainy zostały wyznaczone szpitale, do których należy się zwrócić o udzielenie pomocy w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

Ambasada RP na Ukrainie podaje listę ukraińskich szpitali zakaźnych oraz placówek przeznaczonych do przyjmowania osób, u których stwierdzono podejrzenie zakażeniem lub zakażenie koronawiresem. Lista dostępna jest także w formie pliku Word u dołu strony.

Kijów

Szpitale w Kijowie dla dorosłych

Oleksandriwski Szpital Kliniczny (Олександрівська клінічна лікарня)
ul. Szowkowycza 39/1 (Шовковича, 39/1)
tel.: 044 287 74 97
e-mail: kiev_okl@ukr.net,
http://www.okl.kiev.ua/

Kijowski szpital miejski nr 4 (Київська міська клінічна лікарня № 4)
ul. Solomjanska 17;
tel.: (044) 249-78-56 – izba przyjęć,
(044) 249-78-57 – izba chorób zakaźnych,
(044) 270-30-20 – administracja
http://kmkl4.org/

Kijowski kliniczny szpital miejski nr 9 (Київська міська клінічна лікарня № 9)
ul. Ryzka 1 (вул. Ризька, 1)
tel.: (044) 440-11-44
e-mail: kmkl9@health.kiev.ua,
https://med.kyivcity.gov.ua/
https://micto.ua/med/inst/kyjivska-miska-klinichna-likarnja-9/

Kijowski miejski dziecięcy szpital kliniczny (Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня)
ul. Dehtjariwska 23
tel.: (044) 483-71-31, (044) 483-74-84, (044) 483-74-72, (044) 483-74-63
Dane szpitala w j. ukraińskim
м. Київ,
вул. Дегтярівська, 23

Kijowski miejski szpital dziecięcy nr 1 (Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1)
ul. Bohatyrska 30 (вул. Богатирська, 30)
tel.: 044 426 22 53
e-mail: kmdkl1@health.kiev.ua.

Kijowski miejski dziecięcy szpital kliniczny nr 2 (Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2)
ul. Prospekt Aliszera Nawoi 3 (просп. Алішера Навої, 3)
tel.: +380 (44) 540‒96‒85, (044) 5409664,
e-mail: kmdkl2@health.kiev.ua.

Szpital Dla Kobiet w Ciąży
Kijowskie Centrum Medycyny Rozrodczej i Prenatalnej (Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини)
prospekt Heroiw Stalingradu 16 (просп. Героїв Сталінграду, 16)
tel.: (044) 411971

Szpitale w obwodzie Lwowskim
Lwowski Obwodowy Kliniczny Szpital Infekcyjny ("Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня)
Lwów
ul. Piekarska 54 (вул. Пекарська, 54)
tel.: +380322755405

Szpitale w obwodzie iwano-frankiwskim
Iwano-Frankiwski Obwodowy Kliniczny Szpital Infekcyjny (Івано-франківська обласна клінічна інфекційна лікарня)
Iwano-Frankiwsk
ul. Sahajdacznego 66 (вул. Гетьмана Сагайдачного, 66)
tel.: +380342504906

Szpitale w obwodzie zakarpackim:
Zakarpacki Obwodowy Kliniczny Szpital Infekcyjny (Обласна клінічна інфекційна лікарня в Ужгороді)
Użhorod
ul. Gribojedowa 20a (вул. Грибоєдова, 20а)
tel.: +380312642317

Szpitale w obwodzie winnickim:
Miejski Szpital Kliniczny nr 1 w Winnicy (Міська клінічна лікарня №1)
ul. Chmielnicka szosa 96 (Хмельницьке шосе, 96)
e-mail: vinmkl1@ukr.net
tel.: +380432 51-12-31

Obwodowy Dziecięcy Szpital Chorób Zakaźnych w Winnicy (Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня)
ul. Kijowska 68 (вул. Київська, 68)
e-mail: vocdil@ukr.net
tel.: +38043266-62-80

Szpitale w obwodzie chmielnickim:
Szpital Chorób Zakaźnych w Chmielnickim (Хмельницька міська інфекційна лікарня)
ul. Skoworody 17 (вул. Сковороди, 17)
tel. +380382 70-43-81

Szpitale w obwodzie czerniowieckim:
Obwodowy Szpital Kliniczny w Czerniowcach (Чернівецька обласна клінічна лікарня)
ul. Holowna 137 (вул. Головна, 137)
tel. +380372 51 47 53

Szpitale w obwodzie żytomierskim:
Oddział Chorób Zakaźnych Miejskiego Szpitala nr 1 w Żytomierzu (Інфекційне відділення Центральної міської лікарні №1)
Żytomierz
ul. Wielka Berdyczowska 70, (вул. Велика Бердичівська 70)
e-mail: ztkucml1@gmail.com
tel.: +380412 34-04-83

Oddział Chorób Zakaźnych Żytomierskiego Obwodowego Szpitala Dziecięcego w Staniszówce (Житомирська обласна дитяча лікарня у Станишівці)
Staniszówka
rejon żytomierski,
ul. Skwyrska szosa 6 (шосе Сквирське, 6)
e-mail: zhodkl@gmail.com,
tel.: dyr. +380412 34-54-91, izba przyjęć +380412 34-44-81

Oddział Chorób Zakaźnych Rejonowego Szpitala w Czerniachowie (Черняхівська центральна районна лікарня)
Czerniachów, obwód zytomierski
ul. Iwana Franki 42 (вул. Івана Франка, 42)
tel.: +3804134 4-15-70

Szpitale w obwodzie charkowskim:
Obwodowy Kliniczny Szpital Zakaźny w Charkowie (Харківська областна клінічна інфекційна лікарня)
pr. Heroiw Stalingradu 160 (просп. Героїв Сталінграду, 160)
Tel.: (0572) 97-50-37, (0572) 97-60-16
http://hokib.com.ua/ua
Naczelny lekarz – (0572) 97-50-10;
Z-ca naczelnego lekarza ds. medycznych – (0572) 97-50-16;
Główna pielęgniarka – (0572) 97-11-96;
Laboratorium kliniczno-diagnostyczne – (0572) 97-71-25;
Izba przyjęć – (0572) 97-50-37; (0572) 97-60-16;
Oddział intensywnej terapii – (0572) 97-80-03;

Szpitale w obwodzie zaporoskim:
Obwodowy Kliniczny Szpital Zakaźny w Zaporożu (Обласна інфекційна клінічна лікарня в Запоріжжі)
bulwar Gwardijski, 142 (бульвар Гвардійський, 142)
Izba przyjęć (061) 224-07-81
(061) 214-95-15 – 1 оddział
(061) 214-95-09 – 2 оddział
(061) 214-95-06 – 3 оddział
(061) 224-07-91 – 4 оddział
(061) 214-95-01 – 5 оddział
(061) 214-95-24 – 6 оddział

Szpitale w obwodzie dniepropietrowskim:
Miejski Szpital Zakaźny nr 21 im. prof. E. Popkowej (Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової)
m. Dnipro
ul. Каnatna, 17 (вул. Канатна, 17)
tel. 056 770-69-58, 056 770-68-49

Szpitale w obwodzie połtawskim:
Obwodowy Kliniczny Szpital Zakaźny w Połtawie (Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня)
m. Połtawa,
pr. Perszotrawnewyj 22 (просп. Першотравневий, 22)
tel.: +380 5326 08752
Naczelny lekarz +380 5326 24 995
Izba przyjęć +380 5326 72 121

Szpitale w obwodzie sumskim:
Obwodowy Kliniczny Szpital Zakaźny w Sumach im. Z. Krasowickiego (Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З. Й. Красовицького)
Sumy,
ul. 20-lecia Peremohy 15 (вул. 20-річчя Перемоги, 15)
Naczelny lekarz – 0542 60-11-77
Sekretariat – 0542 60-11-78
Z-ca naczelnego lekarza ds. medycznych – 0542 22-48-40,
Izba przyjęć – 0542 22-48-12,
Ordynator – 0542 22-48-75,
Oddział zakaźny nr 1 – 0542 22-48-59, 0542 22-48-75,
Ordynator – 0542 22-48-59,
Oddział zakaźny nr 2 – 0542 22-48-12,
Ordynator – 0542 22-48-12,

Szpitale w obwodzie donieckim:
Oddział Zakaźny Szpitala Pogotowia Ratunkowego w Mariupolu (інфекційне відділення Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги)
Mariupol
ul. Bachmutska, 20а (вул. Бахмутська, 20а)
Теl. dyżurnej pielęgniarki: (0629) 33-75-52

Маriupolski Szpital Miejski nr 4 im. I.К. Маcuka (Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І. К. Мацука)
ul. Paszkowskiego 4 (вул. Пашковського, 4)
Oddział Zakaźny nr 1
Posterunek dyżurnej pielęgniarki: (0629) 58-81-31 Oddział Zakaźny nr 3 Posterunek dyżurnej pielęgniarki: (0629) 58-81-17

Szpitale w obwodzie ługańskim:
Miejski Szpital Wieloprofilowy w Siewierodoniecku (Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня)
Siewierodonieck
ul. Jegorowa 2 b (вул. Єгорова, 2б)
Oddział Zakaźny (06452) 4-50-2

Szpitale w obwodzie odeskim:
Miejski Szpital Zakaźny (Одеська міська клінічна інфекційна лікарня)
Odessa
ul. Pasteura 7 (вул. Пастера, 7)
tel. izby przyjęć: 00380 48 723 43 04 lub 00380 48 723 81 79. Numery czynne całodobowo

Szpitale w obwodzie chersońskim:
Chersoński Obwodowy Szpital Zakaźny im. H.I. Horbaczewskiego (Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І.Горбачевського)
Chersoń
ul. Mykoly Hrynka 1a (вул. Миколи Гринька, 1а)
Tel.: 0552-37-38-16
www.infhosp.ks.ua

Szpitale w obwodzie mikołajowskim:
Miejski szpital zakaźny (Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб)
Mikołajów
ul. Kosmonautów 43 (Космонавтів, 43)
Tel. 0512 221146; 0512 228087
medicina.mk.ua

Szpitale w obwodzie tarnopolskim:
Oddział Chorób Zakaźnych Tarnopolskiego Miejskiego Szpitala Pogotowia Ratunkowego (інфекційне відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги)
Tarnopol,
ul. Szpytalna 2 (вул. Шпитальна 2)
tel.: (0352) 52-77-71

Tarnopolski Szpital Dziecięcy, oddział chorób zakaźnych (Тернопільська міська дитяча лікарня)
oddział zakaźny
Tarnopol
ul. Kliniczna 1a (вул. Клінічна, 1а)
tel.: +38 (0352) 52-34-98

Centralne szpitale rejonowe w obwodzie tarnopolskim (Podwołoczyska, Zbaraż, Borszczów i Kozowa) – oddziały zakaźne (інфекційні відділення)

Całodobowy telefon pomocy w przypadku choroby koronawirusa w Tarnopolu – +38098 44 15 981
Strony Rady miejskiej Tarnopola z informacją o koronawirusie:
https://www.facebook.com/Ternopil.shtabCovid
https://ternopilcity.gov.ua/news/37502.html

Telefony:
Pierwszy kontakt: lekarz rodzinny (lekarz z którym podpisano deklarację)
Gorąca linia w obwodzie tarnopolskim: tel. 098 441 59 81
tel. 103 (całodobowo)

Szpitale w obwodzie wołyńskim:
Wołyński Obwodowy Szpital Zakaźny (Волинська обласна інфекційна лікарня),
Łuck
ul. Szewczenki 30 (вул. Шевченка, 30)

Wołyńskie Obwodowe Centrum Okołoporodowe (Волинський обласний перинатальний центр)
Łuck, ul. Widrodżenia 30 (просп. Відродження, 30)
tel.: +380 3322 82213

Oddziały zakaźne (інфекційні відділення) w szpitalach rejonowych w obwodzie wołyńskim
Gorące linie w obwodzie wołyńskim: tel. (0332) 72-48-36, (0332) 73-05-01
Pierwszy kontakt: tel. 103 (całodobowo)

Szpitale w obwodzie rówieńskim:
Centralny Szpital Miejski miasta Równe (Центральна міська лікарня міста Рівне), oddział zakaźny (інфекційне відділення)
Równe
ul. Karnauchowa 25a (вул. Карнаухова, 25а)
tel. +380 68 052 3607

Rejonowy Szpital miasta Sarny (Сарненська центральна районна лікарня)
Sarny,
ul. Jarosława Mudroho 3 (вул. Ярослава Мудрого, 3)
tel. +380 3655 22229

Oddziały zakaźne (інфекційні відділення) w szpitalach rejonowych w obwodzie rówieńskim

Gorące linie w obwodzie rówieńskim: tel. (0362) 26-27-19, (0362) 26-67-34
Pierwszy kontakt: tel. 103 (całodobowo)

Źródło: gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY KONSULATU GENERALNEGO RP W ŁUCKU

#ZOSTAŃWDOMU – SZTUKA PRZYJDZIE DO CIEBIE