Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku zmienia organizację pracy wydziałów placówki dyplomatycznej na okres zagrożenia epidemią koronawirusa.

Uwaga! Aktualizacja: 15.03 Konsulat Generalny RP w Łucku wydał kolejny komunikat w sprawie zmian w organizacji pracy placówki:

NOWY KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY KONSULATU GENERALNEGO RP W ŁUCKU od 15.03.2020

Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania ustala się następujący tryb pracy w Konsulacie Generalnym RP w Łucku:

Wydział Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

Sprawy dot. Karty Polaka:

– tymczasowo zawiesza przyjęcia osób wnioskujących o wydanie po raz pierwszy Karty Polaka;

– odwołane zostają wcześniej umówione spotkania na rozmowę z konsulem w celu złożenia wniosków o wydanie pierwszej Karty Polaka;

– osoby wnioskujące o przedłużenie ważności Karty Polaka będą przyjmowane jak dotychczas, we wtorki w godz. od 12.00 do 14:00 i środy w godz. 12.00 do 14.00;

– wydawanie Kart Polaka odbywa się, jak dotychczas, we wtorki w godz. od 10.00 do 12:00 i środy w godz. 11.00 do 13.00.

Sprawy Prawne i Pomocy Konsularnej:

Petenci w sprawach prawnych i dotyczących pomocy konsularnej przyjmowani będą wyłącznie w niezbędnym zakresie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym) na spotkanie z konsulem oraz w nagłych przypadkach wymagających interwencji lub pomocy konsula.

Wydział Ruchu Osobowego

– wnioski wizowe będą przyjmowane za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych;

– osoby dotychczas zapisane w e-konsulacie będą przyjęte, dalsze zapisy zostają bezterminowo wstrzymane;

– informacje lub konsultacje będą udzielane wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie.

KG RP w Łucku zawiesza organizację spotkań na terenie placówki oraz udział w uroczystościach na terenie łuckiego okręgu konsularnego do odwołania.

Poza godzinami pracy urzędu pełnione są dyżury konsularne. Tel.+ 380504382041

Źródło: facebook.com/Konsulat Generalny RP w Łucku

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1