Wiadomości
  • Register

6 marca w Gimnazjum im. Świętego Jana Pawła II w Wilnie odbył się II etap Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą «W drodze do Niepodległości».

II etap zainaugurowano 29 lutego w Konsulacie Generalnym RP w Monachium, gdzie do egzaminu przystąpili uczniowie z Niemiec i Austrii.

14 i 15 marca przed komisjami egzaminacyjnymi staną uczestnicy z Ukrainy: we Lwowie, Kijowie, Żytomierzu, Odessie i Chmielnickim. 26 marca uczestnicy z Grecji rozwiążą testy w trybie on-line. 28 marca w Brukseli odbędzie się egzamin dla uczestników z Belgii, Francji i Holandii.

Do II etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 90 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji.

Uczestnicy Olimpiady walczą o zakwalifikowanie się do finałowego III etapu, który odbędzie się na początku czerwca w Polsce. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Fundacji Wolność i Demokracja oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Przedsięwzięcie jest wspierane przez placówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej na temat Olimpiady i wcześniejszych edycji na stronie wid.org.pl

Olimpiada Historia 2 01

Źródło: wid.org.pl