Wiadomości
  • Register

7–8 marca w siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie odbywał się krajowy finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W olimpiadzie wzięło udział 20 uczestników z wszystkich regionów Ukrainy. Przed uczniami postawiono następujące zadania: słuchanie ze zrozumieniem, rozwiązanie testu gramatycznego i napisanie rozprawki lub interpretacji wierszy Adama Mickiewicza albo Stanisława Barańczaka. W drugim dniu zmagań uczestnicy odpowiadali na pytania związane z wybranymi lekturami, w nawiązaniu do innych książek literatury polskiej, ukraińskiej i światowej.

Na koniec odbyło się wręczenie upominków i dyplomów oraz przedstawienie ośmiorga uczestników, którzy pojadą na finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do Warszawy w dniach 1–4 kwietnia. Łucki Okręg Konsularny będą reprezentowały Sofia Plaszko ze Szkoły Polskiej przy Towarzystwie Kultury w Kowlu i Wiktoria Bartoszuk ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej w Łucku.

Olimpiada Kijow 1

Olimpiada Kijow 2

Olimpiada Kijow 3

Tekst i zdjęcia: Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG