Wiadomości
  • Register

Szkołę działającą przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu odwiedzili prokuratorzy z Prokuratury Krajowej Rzeczpospolitej Polskiej.

5 marca do Szkoły Polskiej w Kowlu zawitali: zastępca dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Adam Zbieranek, prokurator Andrzej Golec z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej oraz konsul Teresa Chruszcz z Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Spotkanie odbyło się z okazji przekazania szkole 11 tabletów do nauczania języka polskiego, książek i albumów. Fundatorami była Prokuratura Krajowa oraz Instytut Pamięci Narodowej. Konsul Teresa Chruszcz także podarowała szkole mapę Polski, książki z różnych dziedzin i inne pomoce dydaktyczne.

Prezes TKP w Kowlu Anatol Herka w ramach wdzięczności wręczył gościom regionalne upominki. Obiecał wykorzystanie przekazanych darów do dalszej nauki języka mniejszości polskiej w Kowlu. Uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny zatytułowany «Z piosenką i poezją za pan brat».

Wizyta prokuratorow 2

Wizyta prokuratorow 3

Tekst i zdjęcia: Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG