Wiadomości
  • Register

Organizatorzy XIII Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa informują, że w związku z szybkim i trudnym do przewidzenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa to wydarzenie zostało przeniesione z kwietnia na wrzesień.

Spotkania zgodnie z planem miały się odbyć 3–4 kwietnia, ale ze względu na epidemię wstępnie przeniesiono je na 18–19 września. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć rozwój wypadków, organizatorzy zwracają się do uczestników wydarzenia z prośbą o śledzenie kolejnych informacji w celu potwierdzenia terminu przeprowadzenia konkursu.

W trakcie Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa zmagają się finaliści dwóch lustrzanych konkursów – Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy. Ich głównym organizatorem jest Centrum Kultury w Lublinie.

Finał jest organizowany na przemian w Lublinie i Łucku. W tym roku uczestników konkursu ma gościć Łuck, organizatorzy jednak są zmuszeni do przesunięcia terminu przeprowadzenia finału.

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy, który przez trzynaście lat z rzędu odbywa się w Łucku, wspólnie z Centrum Kultury w Lublinie organizują Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Departament Kultury Rady Miasta Łuck pod patronatem Konsula Generalnego RP w Łucku i Prezydenta Miasta Lublin. Patronatem medialnym wydarzenie obejmuje «Monitor Wołyński».

MW