Wiadomości
  • Register

W Środę Popielcową w Kościele rzymskokatolickim rozpoczął się Wielki Post, czyli czas przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego, jednego z największych świąt chrześcijańskich.

26 lutego w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie odbyła się uroczysta msza święta połączona z obrzędem posypania głów popiołem, której przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Oważany.

Podczas nabożeństwa ksiądz zwrócił się do wiernych: «Życzę parafianom i wszystkim, którzy dziś rozpoczynają Wielki Post, żeby ten okres był czasem nawrócenia i szczególnej modlitwy. Właśnie teraz powinniśmy zastanowić się nad wielkimi wydarzeniami i próbami, które miały miejsce w życiu Jezusa Chrystusa, nad Jego Męką i śmiercią na krzyżu. Życzę nam wszystkim, obyśmy podczas Wielkiego Postu poświęcili więcej czasu rozmyślaniom nad znaczeniem drogi krzyżowej i Męki Pańskiej, abyśmy byli jak najlepiej przygotowani na wielką tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy ten czas dobrze. Niech, jak mówi nam Ewangelia, „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

post Dubno 01

post Dubno 02

Podczas posypywania głów popiołem w każdym kościele katolickim brzmią słowa: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» lub «Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz». W przeżywaniu tego niezwykłego czasu pomagają wiernym postanowienia wielkopostne. Co ten okres oznacza dla katolików?

«Przede wszystkim musi być modlitwa. W życiu ludzkim dobro i zło zawsze idą w parze. Każdy z nas jest poddany próbom. To może być alkoholizm, uzależnienie od narkotyków lub hazard. Modlę się i proszę Boga o nawrócenie tych ludzi, aby Pan zlitował się nad nimi, aby mogli powrócić do Boga» – mówiła pani Maria Bożko, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Dubieńszczyzny.

«Dla mnie Wielki Post jest przede wszystkim ponowną oceną moich uczynków, myśli i pragnień. Postaram się nie powtarzać błędów, które popełniałem do tej pory, aby oczyścić nie tylko moje ciało, ale i duszę» – powiedział parafianin Anatolij Kaczałkin.

84-letnia wierna Irena Wierzbicka zaznaczyła: «Wielki Post jest okresem modlitwy i samodoskonalenia. Czas upływa bardzo szybko. Z każdym miesiącem, dniem droga do kościoła staje się dla mnie coraz trudniejsza. W ubiegłym roku uczestniczyłam w każdej Drodze Krzyżowej, tylko jeden raz byłam nieobecna na Gorzkich Żalach. To dla mnie trudne, ale postaram się wcześniej kłaść się spać, żeby wypocząć; będę prosiła Boga, aby mnie wspierał. W życiu najważniejsze jest, aby nikomu nie czynić zła, starać się być lepszą, miłosierniejszą. Do mnie często przychodzą ludzie po to, by podzielić się swoją udręką, żalem, żeby się wypłakać. Więc będę prosić Pana o siłę do wysłuchania i pocieszenia tych, którzy potrzebują współczucia...»

«Jezus Chrystus tak wiele dla mnie uczynił, a co ja czynię dla Niego i moich bliźnich? Wielki Post jest oczyszczeniem nie tylko ciała, ale i duszy. Jest to refleksja na temat mojego stosunku do ludzi, tego, co muszę zmienić w swoim życiu. W tym okresie obowiązkowo podejmuję postanowienia wielkopostne, pokutę, staram się w jakiś sposób umartwiać się i więcej zastanawiać się nad własnym życiem, żeby się oczyścić» – mówi Switłana Didenko.

post Dubno 00

Tekst i zdjęcia: Jana KŁYMCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

WIZYTA DUSZPASTERSKA W DUBNIE

JASEŁKA W DUBNIE