Wiadomości
  • Register

Nauczyciele języka polskiego z Włodzimierza Wołyńskiego, Kniahininka, Kowla, Lubieszowa, Lubomla, Podhajec, Rożyszcz, Torczyna, Cumania oraz innych miejscowości wzięli udział w warsztatach metodycznych.

19 lutego w bibliotece Wołyńskiego Instytutu Studiów Podyplomowych w Łucku odbyło się seminarium dla nauczycieli języka polskiego zorganizowane dzięki współpracy Instytutu reprezentowanego przez Lilię Bondaruk oraz Ogólnoukraińskiego Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu pod kierownictwem Adama Chłopka.

Całodzienne warsztaty prowadziły polonistki i metodyczki Marta Bonarek-Socha oraz Anna Miśkiewicz, będące jednocześnie wolontariuszkami skierowanymi do pracy na terenie Ukrainy przez ORPEG.

Edukacyjne spotkanie było doskonałą okazją do poszerzenia słownictwa, poznania ważnych tekstów kultury, rozwikłania wielu dylematów gramatycznych, a także do wymiany doświadczeń i integracji nauczycielskiej społeczności. Uczestnicy seminarium wykazali się dużą wiedzą, kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem.

szkolenie Drohobycz 1

szkolenie Drohobycz 2

szkolenie Drohobycz 3

Anna Miśkiewicz,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Drohobycza przez ORPEG
Zdjęcia udostępnione przez Martę Bonarek-Sochę

CZYTAJ TAKŻE:

KONSULTANCI Z ORPEG PRZEPROWADZILI W ŁUCKU SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO