Wiadomości
  • Register

Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy wpisał się już na stałe w pejzaż kulturalny Łucka i jest częścią większego projektu – Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa, których finał corocznie, na zmianę, odbywa się w Lublinie lub Łucku.

W bieżącym roku odbyła się już XIII edycja Konkursu. Do zmagań, które miały miejsce w piątek, 21 lutego, zgłosiło się 37 uczestników z Łucka, Winnicy, Czerkasów, Połtawy, Równego, Koziatyna, Kijowa i Odessy.

Biorących udział w konkursie, ich opiekunów i wszystkich obecnych w sali Pałacu Kultury miasta Łuck przywitała Tetiana Hnatiw, dyrektor Departamentu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej. Wyraziła zadowolenie z dobrej współpracy Łucka z Konsulatem Generalnym RP i władzami Lublina, czego wyrazem jest między innymi to spotkanie, którego formuła łączy w sobie kulturę i język zarówno Ukrainy, jak i Polski.

Konsul Teresa Chruszcz, witając zgromadzonych w imieniu Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura, zwróciła uwagę, że konkurs odbywa się w dwóch językach zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Kierując swe słowa do recytatorów dodała: «Chciałabym życzyć, by ten konkurs mistrzów słowa był dla was szczęśliwy, byście mogli zaprezentować to, w co włożyliście tak wiele wysiłku i pracy». Podziękowała również Departamentowi Kultury w Łucku za przychylność i wspólną realizację wielu projektów oraz prezes Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki Ninie Poremskiej za ogrom starań związanych z krzewieniem w Łucku polskiej kultury i tradycji.

Prezes Nina Poremska zaznaczyła, że konkurs recytatorski to jeden z wielu projektów robionych wspólnie z Łucką Radą Miejską. «Czujemy się Polakami, ale jesteśmy mieszkańcami Łucka, należymy do tej wspólnoty i nadal chcemy wzbogacać jej kulturę» – dodała, dziękując Radzie Miasta i Konsulatowi Generalnemu RP za wieloletnie wspieranie wysiłków Towarzystwa. Życzyła również powodzenia i wielu sukcesów wszystkim uczestnikom zmagań.

Recytatorski 2020 1

Następnie przez ponad dwie godziny salę wypełniły polska poezja i proza recytowane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Biorący udział w rywalizacji musieli pokonać stres związany z występem na dużej scenie, w świetle reflektorów i przy obecności wymagającej i znającej się na rzeczy publiczności. Każdy musiał zmobilizować się i pokazać wszystkie swoje najlepsze strony. Jury, w którego pracach wzięli udział: Anżelika Janowiec, Rymma Redczuk, Gabriela Woźniak-Kowalik, Oksana Kramar i Halina Każan, biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom rywalizacji, nie miało łatwego zadania i dopiero po długiej i pełnej emocji naradzie wyłoniło trzynastu laureatów i przyznało sześć wyróżnień. Laureaci zmierzą się w wielkim finale w ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa, który w tym roku odbędzie się na początku kwietnia w Łucku.

Laureatami zostali: Aleksandra Dawydczuk, Anastazja Karaczun, Sofia Martyniuk, Switłana Mucha, Anastazja Nykytiuk, Ulana Oleksiuk, Sofia Pawłowska, Iryna Chamułka (wszyscy z Łucka) oraz Anastazja Andrijczenko (Winnica), Anastazja Bołotiuk (Czerkasy), Nina Makucha (Połtawa), Olga Ozolina (Kijów) i Kateryna Jaremczuk (Równe). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i gratulacje od członków jury.

Największą popularnością cieszyła się tradycyjnie twórczość Wisławy Szymborskiej, recytatorzy sięgali również często do utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Juliana Tuwima, pojawiły się również wiersze lub fragmenty prozy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Karola Wojtyły (czyli późniejszego papieża Jana Pawła II), Haliny Poświatowskiej, Czesława Miłosza, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Olgi Tokarczuk (laureatki literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok), Sławomira Mrożka i wielu innych.

Autorem koncepcji całego projektu konkursu recytatorskiego jest jego komisarz – Anna Krawczyk, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie, zaś ze strony ukraińskiej od lat pomagają jej Sofia Muliar i Natalia Katrencikova.

Główny cel spotkań jest zawsze ten sam – propagowanie literatury polskiej na Ukrainie, a ukraińskiej w Polsce, integracja biorących w nich udział artystów, wymiana doświadczeń, bogacenie warsztatu artystycznego i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Organizatorem konkursu jest Departament Kultury Łuckiej Rady Miejskiej, Centrum Kultury w Lublinie oraz TKP im. Tadeusza Kościuszki. Patronat nad wydarzeniem objęli Konsul Generalny RP w Łucku, Łucka Rada Miejska i Prezydent Miasta Lublin. Patronem medialnym jest gazeta «Monitor Wołyński».

Recytatorski 2020 2

Recytatorski 2020 3

Recytatorski 2020 4

Recytatorski 2020 5

Recytatorski 2020 6

Recytatorski 2020 7

Recytatorski 2020 8

Recytatorski 2020 9

Recytatorski 2020 10

Recytatorski 2020 11

Recytatorski 2020 12

Recytatorski 2020 13

Recytatorski 2020 14

Recytatorski 2020 15

Tekst i zdjęcia: Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG