Wiadomości
  • Register

11 uczniów z Kowla, Łucka, Dubna, Łokaczy, Równego i Tarnopola wzięło udział w okręgowych eliminacjach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zmagania odbyły się 15 lutego na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Uczestników, opiekunów i członków jury powitała, w imieniu Konsula Generalnego RP w Łucku Wiesława Mazura, konsul Małgorzata Kasperkiewicz. Życzyła wszystkim powodzenia i awansu do kolejnego etapu konkursu.

Olimpiada składała się z dyktanda, testu rozumienia ze słuchu, części gramatycznej, sprawdzianu rozumienia tekstu pisanego oraz oczywiście obowiązkowego wypracowania pisemnego – rozprawki lub interpretacji i analizy jednego z dwóch wierszy. Część pisemna sprawdzała poprawność pisania, umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość dosyć trudnych zagadnień gramatycznych (czasy i tryby czasownika, przypadki rzeczownika, budowa zdań współrzędnych i podrzędnych, imiesłowy), umiejętność układania zdań w jeden logiczny tekst oraz zadawania pytań.

Pisząc rozprawkę uczniowie mieli do wyboru kilka tematów: «Obraz szkoły w literaturze i we wspomnieniach w XIX i w XX wieku», «Młodzi o starych – od Gustawa i Kordiana do „Ferdydurke”» lub «Bohaterowie literatury polskiej i obcej w poszukiwaniu wartości i sensu życia». Mogli również zinterpretować wiersz Wacława Rzewuskiego «Gaj» lub Wisławy Szymborskiej «Perspektywa».

Ostatnią częścią eliminacji była rozmowa z komisją na temat wybranych przez uczniów lektur. Każdy uczestnik musiał wybrać trzy pozycje z listy przygotowanej przez organizatorów olimpiady i przygotować się do wypowiedzi na ich temat.

Olimpiada JPiL 2020 2

Olimpiada JPiL 2020 3

W komisji eliminacji okręgowych zasiedli: dr Julia Wasejko (przewodnicząca) i dr Natalia Ciołyk z Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz nauczyciele skierowani na Ukrainę przez ORPEG: Marianna Seroka, Piotr Kowalik i Wiesław Pisarski.

Dyplomy wszystkim uczestnikom zmagań wręczyła konsul Małgorzata Kasperkiewicz. I miejsce zdobyła Sofia Plaszko ze Szkoły Polskiej przy TKP w Kowlu, II miejsce – Krystyna Piweń z tej samej szkoły, III miejsce – Wiktoria Bartoszuk ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku. Te trzy uczennice pojadą w marcu na finał ogólnoukraiński konkursu do Kijowa. Życzymy im powodzenia!

Olimpiada JPiL 2020 4

Olimpiada JPiL 2020 5

Olimpiada JPiL 2020 6

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG
Fot. Piotr KOWALIK