Wiadomości
  • Register

4 lutego w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej im. Oleny Pcziłki zebrali się członkowie i sympatycy Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki, aby, jak co roku, oddać hołd swojemu patronowi. 

Okazją stała się kolejna rocznica urodzin tego wielkiego Polaka.

Na początku spotkania zgromadzeni wysłuchali pełnego szczegółów, bardzo ciekawego i połączonego z prezentacją multimedialną wykładu związanego z życiem Tadeusza Kościuszki, który zaprezentowała pracownica biblioteki Maria Lawreniuk. Swoje wystąpienie zakończyła fragmentem wiersza Marii Konopnickiej «Przysięga»:

«Na krakowskim Rynku wszystkie dzwony biją,
Cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją,
Na krakowskim Rynku, tam ludzi gromada,
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa».

Kosciuszki 01

Kosciuszki 00

Z kolei głos zabrała dyrektor Wołyńskiej Biblioteki Naukowej im. Oleny Pcziłki Ludmyła Stasiuk. Powitawszy zebranych w progach biblioteki mówiła o śladach Tadeusza Kościuszki w Łucku, zwróciła także uwagę na długoletnią owocną współpracę jej instytucji z Towarzystwem Kultury Polskiej.

Następnie z krótkim wykładem wystąpiła pracownica Wydziału Krajoznawstwa Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki dla Młodzieży Irena Gorlińska. Zaprezentowała obecnym broszurę «Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość» napisaną przez sekretarza Tadeusza Kościuszki Józefa Pawlikowskiego, wydaną w roku 1800. Polski bohater narodowy nie pozostawił po sobie wspomnień ani pamiętników, ale w omawianym utworze znajdujemy jego liczne przemyślenia. Miały one duży wpływ na rozwój polskiego ruchu powstańczego w XIX wieku.

Podsumowując spotkanie prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki Nina Poremska podziękowała wszystkim, którzy przygotowali uroczystość. Przypomniała również, że Towarzystwo działa już ponad 20 lat i zawsze pamięta o swoim patronie, z którego jest bardzo dumne. Wspomniała także o wyjątkowym sposobie uczczenia pamięci Tadeusza Kościuszki, którym była wycieczka członków Towarzystwa do Polski śladami patrona i nakręcony z okazji 200. rocznicy jego śmierci film «Śladami Tadeusza Kościuszki».

Nawiązując do ciekawych wykładów i prezentacji prezes TKP zauważyła, że «Tadeusz Kościuszko był zwykłym chłopcem, którego po kilku stuleciach ludzie szanują i cenią, wzorują się na nim i uważają za fenomen».

Kosciuszki 02

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG