Wiadomości
  • Register

W związku z kongresem założycielskim Rady Rozwoju Wspólnoty Polskiej w Ukrainie, mającym miejsce 2 lutego w Kijowie, Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki wydał oświadczenie.

«W związku z odbywającym się 2 lutego br. w Kijowie z inicjatywy Włodzimierza Szczepaniaka tzw. Walnym Zgromadzeniem Rady Rozwoju Wspólnoty Polskiej w Ukrainie stanowczo podkreślam, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i nie udziela mu wsparcia. Nie dostrzegam potrzeby powoływania kolejnej „dachowej” organizacji środowisk polskich na Ukrainie. Z zaniepokojeniem obserwuję próby dzielenia tych środowisk i nadużywania ich zaufania przez inicjatorów tzw. Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie pragnę zapewnić, że nadal będziemy wspierali osoby i organizacje, które działają na rzecz integracji środowiska polskiego, pielęgnowania polskości, w tym polskiej kultury i tradycji oraz języka ojczystego. Działania zakłócające ten proces nie zyskają akceptacji ani wsparcia».

Tym samym Ambasada RP na Ukrainie wyraża sprzeciw wobec działań kolidujących z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w szczególności wobec inicjatyw, które mogą być wymierzone w jedność i współpracę środowisk polskich na Ukrainie.

MW