Wiadomości
  • Register

Współczesne urządzenie diagnostyczne pojawiło się w zakładzie opieki zdrowotnej dzięki projektowi «Podnosimy standardy medyczne – ratujemy życie dzieci!».

Rówieńska placówka zrealizowała go wspólnie z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie – podaje Rówieńska Rada Obwodowa.

Projekt realizowano od października do grudnia 2019 r. w dwóch etapach: podczas pierwszego specjaliści Obwodowego Szpitala Dziecięcego w Równem odbyli w polskiej placówce staże, w wyniku drugiego strona polska kupiła dla szpitala w Równem nowoczesny przenośny aparat USG o wartości 25 tys. euro.

Szef wydziału diagnostycznego rówieńskiego szpitala Jurij Antoszczuk zauważył, że urządzenie jest najnowszym produktem producenta sprzedawanym dopiero od grudnia ubiegłego roku. Jego główną zaletą jest mobilność. Pacjent nie będzie musiał chodzić na badanie, to urządzenie «przyjdzie» do niego, a więc specjaliści będą mogli wykonać badania USG we wszystkich oddziałach szpitala.

Na uroczystość przekazania nowego sprzętu do Równego przybyli Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur. Przed spotkaniem z personelem szpitala omówili dalszą współpracę między obwodem rówieńskim a Polską z przewodniczącym Rówieńskiej Rady Obwodowej Oleksandrem Danylczukiem, pierwszym zastępcą przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhijem Podolinem oraz jego zastępcą Serhijem Herbergem, a także kierownictwem placówki medycznej.

Rowne USG 1

Rowne USG 2

Według głównego lekarza szpitala dziecięcego, radnego rady obwodowej Witalija Bojki, placówka będzie pogłębiała współpracę z polskimi kolegami. Już 9–13 marca chirurdzy z Olsztyna przybędą do Równego, aby wykonać serię operacji.

Przewodniczący Rady Obwodowej Oleksandr Danylczuk podziękował polskim partnerom i pracownikom Obwodowego Szpitala Dziecięcego. «Kontakty naszej placówki komunalnej i olsztyńskiego szpitala są dobrym przykładem, gdy umowy, które jako przedstawiciele władz podpisujemy, nie pozostają jedynie na papierze, ale owocują realnymi osiągnięciami i sukcesami» – powiedział OIeksandr Danylczuk.

To dzięki podpisanej Umowie o wszechstronnej współpracy między obwodem rówieńskim a województwem warmińsko-mazurskim lekarze ukraińscy mają okazję korzystać z doświadczeń swoich polskich kolegów w ramach programu «Polska Pomoc».

Źródło: ror.gov.ua