Wiadomości
  • Register

Młodzież z sobotniej szkoły działającej przy Centrum Rozwoju Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie wzięła udział w Drugiej Zimowej Szkole w Przemyślu.

Szkoła języka polskiego odbyła się w dniach 14–19 stycznia. Została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Projekt koordynowali prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW Sławomir Solecki oraz dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego dr Irena Kozimala.

W ciągu czterech dni uczniowie uczestniczyli w intensywnych zajęciach z języka polskiego (trzy godziny przed i trzy po południu), które poprowadzili wykładowcy PWSW. Razem z dr. Grzegorzem Klebowiczem, Grzegorzem Szopą oraz Andrzejem Gliwą zgłębiali historię, m.in. najdawniejsze dzieje państwa polskiego, historię Zasania w XX w. oraz powstania kozackiego Bohdana Chmielnickiego.

Wiedzę z zakresu języka polskiego i historii uczniowie doskonalili również w trakcie zwiedzania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz wycieczki do Krakowa.

Czrokow zimowa szkola 1

Czrokow zimowa szkola 3

Czrokow zimowa szkola 2

Natalia IWANCIW,
Centrum Rozwoju Kultury i Języka Polskiego w Czortkowie
Zdjęcia udostępnione przez autorkę