Wiadomości
  • Register

Tradycyjne spotkanie z okazji Bożego Narodzenia zgromadziło członków Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim. Zebrali się w siedzibie swojej organizacji, by wspólnie świętować oraz podzielić się opłatkiem.

Spotkanie odbyło się 27 grudnia. Rozpoczęło się od krótkiego podsumowania mijającego roku dokonanego przez prezesa PTKOOT Piotra Fryza. Razem z ks. Andrzejem Maligiem, proboszczem parafii Bożego Miłosierdzia i NMP Nieustającej Pomocy w Tarnopolu, odczytano modlitwę.

Zgromadzeni podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia. Wspólnie z chórem, działającym przy Towarzystwie, zaśpiewali również tradycyjne polskie kolędy.

oplatek Tarnopol 1

oplatek Tarnopol 2

oplatek Tarnopol 3

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Obwodzie Tarnopolskim
Fot. Halina ŻYRSKA, Natalia IZOTOWA

CZYTAJ TAKŻE:

W PRZEDDZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W ŁUCKU PODZIELONO SIĘ OPŁATKIEM

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA KULTURY POLSKIEJ IM. EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU