Wiadomości
  • Register

Księża Prawosławnej Cerkwi Ukrainy oraz Kościoła Rzymskokatolickiego Ukrainy – o. Wołodymyr Paseka oraz ks. Grzegorz Oważany – poświęcili nową klasę przeznaczoną dla sobotnio-niedzielnej szkoły przy TKP w Dubnie.

22 grudnia w jednym z gmachów przy ulicy Księcia Ostrogskiego w Dubnie została uroczyście otwarta klasa, w której będą uczyły się języka polskiego dzieci z sobotnio-niedzielnej szkoły przy TKP.

Jak powiedział Leonid Dudko, szef dubieńskiego przedstawicielstwa Tarnopolskiego Obwodowego Oddziału Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO, remont pomieszczenia był możliwy dzięki wsparciu przedsiębiorców z Dubna, Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz mieszkańców miasta. Będą tu mieściły się trzy instytucje: organizacja pozarządowa «Perspektywa Przedsiębiorczości» na czele z Jurijem Jermołajewem, dubieńskie przedstawicielstwo Tarnopolskiego Obwodowego Oddziału Międzynarodowego Centrum Wdrażania Programów UNESCO oraz klasa sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego. «Będziemy współpracować w zakresie kultury, oświaty, pomocy medycznej oraz humanitarnej» – dodał Leonid Dudko.

Dubno klas 3

Dubno klas 2

Dubno klas 1

Dubno klas 6

Tekst i zdjęcia: Jana KŁYMCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

JASEŁKA W DUBNIE