Wiadomości
  • Register

Wystawa «Zamłynie» przedstawiające dzieła stworzone przez artystów z Ukrainy i Polski w pogranicznej poleskiej wsi Zamłynie została otwarta 20 grudnia w Muzeum Ikony Wołyńskiej.

Tradycyjnie do realizacji tego projektu artystycznego dołączyły: Konsulat Generalny RP w Łucku, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Centrum Integracyjne «Zamłynie», Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie і Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

zamlynie 01

zamlynie 03

ІХ Międzynarodowy Plener Ikonopisów w Zamłyniu połączył ikonopisów oraz studentów uczelni artystycznych z Ukrainy i Polski, którzy tym razem wspólnie pracowali nad tematem «Wyzwolenie».

zamlynie 02

Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz przypomniała, że dziewięć lat temu z inicjatywą zorganizowania ukraińsko-polskiego pleneru w Zamłyniu (wsi pogranicznej w rejonie lubieszowskim obwodu wołyńskiego) wystąpili konsul Krzysztof Sawicki, prezes Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy Wołodymyr Marczuk i dyrektor Centrum Integracyjnego «Zamłynie» ks. Jan Buras.

Teresa Chruszcz, która obecnie jest koordynatorem projektu, podkreśliła także, że otwarcie wystawy ikon stworzonych w trakcie tegorocznego pleneru odbywa się w szczególnym przedświątecznym okresie: «Faktycznie jest to czas, gdy sacrum łączy się z naszą codziennością».

Jak powiedział Wołodymyr Marczuk, spotkanie w Zamłyniu to jedyny polsko-ukraiński plener ikonopisów na Ukrainie. Łącznie podczas zjazdów stworzono około pół tysiąca ikon, a wystawy poplenerowe 75 razy gromadziły odwiedzających w różnych miastach Polski i Ukrainy.

«Kontynuujemy zapoznawanie odwiedzających z nowoczesnymi trendami ikonopisania na Ukrainie» – powiedziała dyrektor Muzeum Ikony Wołyńskiej Tetiana Jelisiejewa. «Otwieramy wystawę poświęconą ІХ plenerowi w Zamłyniu. Te spotkania umożliwiają kontakt profesjonalnych ikonopisów oraz studentów z różnych uczelni artystycznych z Ukrainy i Polski, wspólne pisanie przez nich ikon, a także komunikowanie się ze sobą» – dodała.

Tetiana Jelisiejewa przedstawiła także działalność muzeum. Z okazji Dnia Świętego Mikołaja pracownicy muzeum umieścili w każdej sali obrazy świętego ze zbiorów placówki, które nie są wystawiane na co dzień. W przyszłym roku minie także 20 lat od momentu, kiedy do zbiorów muzealnych trafiła Chełmska Ikona Matki Bożej.

zamlynie 04

zamlynie 05

Na otwarcie wystawy «Zamłynie» przybyli przedstawiciele duchowieństwa, władz miejskich i obwodowych.

Łucki egzarcha, biskup Jozafat przypomniał, że w tym roku Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki obchodzi 30. rocznicę odrodzenia po tym, jak «opadły więzy ateizmu bezbożnego systemu», dlatego temat pleneru «Wyzwolenie» według niego jest szczególny.

«Widziałem oczy ludzi pracujących w Zamłyniu nad połączeniem nieba i ziemi, ziemskiego i wiecznego. Ikona jest otwartą księgą naszego zbawienia» – powiedział dziekan łuckiego dziekanatu rejonowego Prawosławnej Cerkwi Ukrainy o. Wołodymyr Prysiażniuk, niejednokrotnie odwiedzający Centrum Integracyjne, nad którym pieczę sprawuje ks. Jan Buras.

Natomiast Hryhorij Pustowit, pełniący obowiązki mera Łucka, podkreślił, że plener w Zamłyniu jest jeszcze jednym mostem łączącym Ukraińców i Polaków. «Ta wystawa jako wynik pleneru w Zamłyniu jest dowodem na wspólne poszukiwania Ukraińców i Polaków, prawosławnych i katolików. Znajdujemy się na drodze wyzwolenia – wyzwolenia od grzechu, czynników powstrzymujących nasz rozwój. Wyzwolenie nie jest celem samym w sobie, tylko drogą, procesem» – powiedział Hryhorij Pustowit.

zamlynie 06

zamlynie 07

Tekst i zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

CZYTAJ TAKŻE:

MOST ŁĄCZĄCY ZIEMIĘ Z NIEBEM: W ŁUCKU OTWARTO WYSTAWĘ IKON

«ZNAKI CZASU»: W ŁUCKU OTWARTO WYSTAWĘ IKON Z ZAMŁYNIA