Wiadomości
  • Register

«Przenosimy się do ХІХ wieku, wieku pary wodnej i kapitału» – takie słowa zabrzmiały na początku gry «Wielcy Polacy dla Polski i Świata», w której wzięli udział uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu.

Projekt edukacyjny «Wielcy Polacy dla Polski i Świata», łączący grę ekonomiczną oraz związaną z nią wystawę, ma na celu promowanie historii Polski, osiągnięć polskich przedsiębiorców, naukowców i działaczy społecznych, a także kształtowanie przedsiębiorczości u młodzieży szkolnej. W niedzielę, 15 grudnia, realizatorzy projektu zawitali do Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu.

Gra polega na tym, że jej uczestnicy dzielą się na dwie grupy – przedsiębiorców oraz inwestorów. Przedsiębiorcy przedstawiają inwestorom swój życiorys oraz reklamują własne projekty. Służy temu 15 plansz wystawy, na których krótko i treściwie podane są informacje pozwalające inwestorom podjąć decyzje, w który projekt można z korzyścią zainwestować.

wielcypolacy 01

wielcypolacy 02

wielcypolacy 03

wielcypolacy 04

wielcypolacy 05

wielcypolacy 06

Wśród bohaterów gry jest m.in. wynalazca Jan Szczepanik, pochodzący ze wsi Rudniki (obecnie przedmieścia Mościsk w obwodzie lwowskim). Był on autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych. Jego przyjaciel Mark Twain, a w ślad za nim cały świat, nazywał go polskim Edisonem. Jan Szczepanik dokonał wielu wynalazków z dziedziny techniki filmowej, stworzył kamizelkę kuloodporną, kolorymetr, karabin elektryczny, przyrząd służący do tworzenia kopii 3D (i to na początku XX wieku!). Kolejna ważna dla gry postać to Franciszek Stefczyk, który założył w Galicji pierwsze spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, nazywane powszechnie kasami Stefczyka. Stały się one podstawą odrodzenia wsi, kiedy w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Bohaterami gry są również: założyciel Banku Polskiego Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, pionier przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz, pomysłodawca kolei żelaznych w Galicji Leon Sapieha, działacz społeczny Jan Tadeusz Lubomirski oraz prekursor działalności letniskowej Michał Elwiro Andriolli.

Wszyscy ci przedsiębiorcy są znanymi postaciami historycznymi z wielkimi osiągnięciami, ale zdarzały im się również wielkie upadki. Uczniowie, którzy wcielili się w rolę inwestorów, uświadomili to sobie, kiedy po dokonaniu inwestycji na giełdzie w wybrane przez nich projekty, poznali dwuletnie dane statystyczne dotyczące działalności wymienionych osób. Niektórzy z nich zarobili dzięki udanym inwestycjom, niektórzy dużo stracili. Po wyciszeniu emocji na uczestników gry czekała kolejna niespodzianka: pięcioletnie sprawozdanie o stanie ich inwestycji. Okazało się, że niektóre projekty przez cały ten okres rozwijały się pomyślnie, a niektóre poniosły klęskę, natomiast wczorajsi pechowcy, dzięki uporowi i oczywiście szczęściu, osiągnęli sukces.

wielcypolacy 07

wielcypolacy 08

wielcypolacy 09

wielcypolacy 10

wielcypolacy 11

wielcypolacy 12

Młodzi inwestorzy i przedsiębiorcy przeżyli wiele pozytywnych emocji, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu historii i ekonomii oraz zrozumieli, że aby osiągnąć wyznaczony cel, należy ciągle uzupełniać swoją wiedzę i nie poddawać się, jeżeli nie wszystko udaje się od razu.

Grę prowadziła Natalia Szumlańska, prezes Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki, wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

wielcypolacy 13

wielcypolacy 14

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

UCZNIOWIE Z RÓWNEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH