Wiadomości
  • Register

Uczniowie z Dubna, Łucka, Kowla, Równego, Krzemieńca, Tarnopola i Zdołbunowa doskonalili swoje umiejętności dziennikarskie w Zamłyniu.

Warunkiem zakwalifikowania na warsztaty było napisanie artykułów dotyczących śladów polskości w swoich miejscowościach i rodzinach lub dotyczących wydarzeń kulturalno-społecznych w organizacjach zrzeszających Polaków działających w Łuckim Okręgu Konsularnym.

29 listopada – 1 grudnia w Centrum Integracji Zamłynie odbyły się warsztaty lidersko-dziennikarskie «Młodzi dziennikarze Wołynia» przeznaczone dla młodzieży uczącej się języka polskiego w szkołach przy polskich towarzystwach z Dubna, Łucka, Kowla, Równego, Krzemieńca, Tarnopola i Zdołbunowa.

Warsztaty otworzyła inicjatorka projektu – konsul Teresa Chruszcz. Powitała wszystkich uczestników warsztatów i podkreśliła, że celem spotkania jest uczynienie pierwszego kroku na drodze do stworzenia grupy młodych dziennikarzy piszących artykuły do polskiej prasy, zarówno tej drukowanej, jak i istniejącej w formie portali internetowych, działającej na Ukrainie. Przedstawiła prowadzących i zachęciła do aktywnego i kreatywnego zaangażowania się w trzydniowe zajęcia w zawsze przyjaznym Centrum Integracji Zamłynie prowadzonym przez ks. Jana Burasa.

W czasie warsztatów nauczyciele ORPEG: Marianna Seroka, Teresa Szefler, Maria Musiał, Bożena Pająk i Mieczysław Łazuk przeprowadzili zarówno zajęcia integracyjne, by młodzi ludzie mogli się poznać, jak też warsztaty pogłębiające znajomość języka polskiego. Szkolenie z podstaw gatunków dziennikarskich poprowadził Wiesław Pisarski, który omówił też dokładnie wszystkie prace napisane przez uczestników przed warsztatami wskazując ich mocne i słabe strony.

warsztaty Zamlynie 2

warsztaty Zamlynie 3

warsztaty Zamlynie 4

warsztaty Zamlynie 5

warsztaty Zamlynie 6

warsztaty Zamlynie 7

Młodzież, wcielając się w dziennikarzy, mogła też przygotować i wziąć udział w symulowanej konferencji prasowej z tegoroczną polską noblistką Olgą Tokarczuk oraz z jej asystentką Iryną Wikyrczak zaaranżowanej przez Piotra Kowalika.

warsztaty Zamlynie 8

warsztaty Zamlynie 9

Uczestnicy spotkania mieli także okazję odkryć w sobie cechy liderskie podczas zajęć «Bądź liderem – dziennikarzem swojej grupy» poprowadzonych przez Ewę Mańkowską z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem.

Projekt napisali, jednocześnie czuwając nad jego przebiegiem, Piotr Kowalik i Wiesław Pisarski. Mógł się on odbyć dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Ponieważ uczestnicy warsztatów wykazali się aktywnością, kreatywnością, ambicją i wysokim zaangażowaniem konsul Teresa Chruszcz zapowiedziała kontynuację projektu na kwiecień.

W gościnnych progach Zamłynia u księdza Jana Burasa każdy czuł się wyśmienicie, zarówno nauczyciele, jak i biorąca w nich aktywny udział młodzież. Nie zabrakło także wieczornych dyskusji. Zaczęły się rodzić więzy przyjaźni oraz plany dalszych działań na kolejny rok kalendarzowy i szkolny.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobne upominki ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku. Prowadzący warsztaty postanowili za szczególne zaangażowanie wyróżnić trzy osoby. Byli to: Oleg Hulka z Tarnopola, Danyło Dorofiejew z Równego i Wiktoria Kuracz z Krzemieńca. Zostali oni zobowiązani również do stworzenia grupy na portalu społecznościowym i koordynowania dalszej współpracy młodych dziennikarzy Wołynia.

Wszyscy uczestnicy warsztatów jako zadanie do wykonania mają przygotować fotoreportaż z warsztatów w Zamłyniu i przekazać go swoim nauczycielom.

warsztaty Zamlynie 10

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG
Fot. Piotr KOWALIK, Wiesław PISARSKI

CZYTAJ TAKŻE:

CZŁONKOWIE POLSKICH ORGANIZACJI DOSKONALILI W ŁUCKU SWÓJ WARSZTAT DZIENNIKARSKI