Wiadomości
  • Register

Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» wspólnie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprosiło nauczycieli z krajów byłego Związku Radzieckiego na ІІІ Konferencję Metodyczną «Oświata polska na Wschodzie – język polski bez tajemnic».

Kongres, który odbył się w dniach 22–24 listopada w Olsztynie, był wypełniony spotkaniami, wykładami i dyskusjami, podczas których uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz najnowszymi metodami nauczania języka polskiego, historii i kultury. Wzięli w nim udział nauczyciele z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

Warsztaty metodyczne zostały przeprowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy doskonalili umiejętności uczestników konferencji w zakresie nauczania języka polskiego, testowania znajomości języka polskiego jako obcego, wykorzystywania nowych słów w publicystyce, w komunikacji na żywo i nie tylko.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty fonetyczne prowadzone przez dr Magdalenę Zaorską, która zapoznała nauczycieli z różnorodnymi ćwiczeniami dotyczącymi dykcji i właściwej wymowy. Podkreśliła również, że praca nad dykcją wymaga znajomości podstaw techniki aktorskiej i sztuki teatralnej.

Przydatnymi okazały się rady dr Sebastiana Przybyszewskiego na temat metodycznych aspektów stosowania gier i piosenek na lekcjach języka polskiego jako obcego oraz sugestie dr Miłosza Babeckiego odnośnie wykorzystania Internetu w nauczaniu języka polskiego.

Program konferencji przewidywał również wizytę w teatrze dramatycznym w Olsztynie, gdzie nauczyciele ze Wschodu obejrzeli sztukę «Panny z Wilka» wg opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza.

konferencja Ostroda

Witalij LEŚNIAK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. wspolnotapolska.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

JAK UCZYĆ MOTYWUJĄCO I DYNAMICZNIE: NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO DOSKONALILI SWOJE KOMPETENCJE