Wiadomości
  • Register

«Nauczyciele polskiego na Ukrainie mają wielki potencjał. Wystarczy dać im do ręki narzędzia, żeby ich praca przynosiła jeszcze większy efekt, a im samym dostarczała satysfakcji» – powiedziała Ewa Mańkowska, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

Reprezentowany przez nią Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem przeprowadził drugą część projektu Fundacji Wolność i Demokracja «Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie».

25 listopada w ramach szkoleń Ewa Mańkowska przeprowadziła lekcje pokazowe w Liceum w Kniahininku i Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia w Zaborolu w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego. Celem zajęć była popularyzacja wiedzy o Polsce, a lekcja opierała się na aktywnych metodach pracy z młodzieżą i pokazywała, jak w lekki sposób, motywująco i dynamicznie, w formie zabawy przekazywać uczniom ciekawostki na temat Polski. Młodzież grając w «Quiz o Polsce», rywalizując między sobą i odpowiadając na pytania, odkrywała wiedzę z zakresu historii, przyrody, geografii i kultury Polski.

W ramach tego samego projektu 21 listopada odbyły się także szkolenia dla nauczycieli języka polskiego z obwodu wołyńskiego. Na zaproszenie Lili Bondaruk, kierownika Działu Przedmiotów Humanistycznych w Wołyńskim Instytucie Kształcenia Podyplomowego Nauczycieli, Ewa Mańkowska i Olena Korbutiak, również nauczycielka UPS im. Tomasza Padury, przeprowadziły w Łucku warsztat z zakresu technik teatralnych oraz szkolenie na temat przygotowania przedstawień szkolnych.

Jak sprawić, żeby zajęcia były przyjemne zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela, żeby uczniowie chcieli chodzić na lekcje, żeby kochali nauczycieli, jak konstruktywnie wykorzystać «nieprzygotowanie uczniów do zajęć» – to nieformalne cele szkolenia z technik teatralnych przeprowadzonych prze Ewę Mańkowską. Jak zrobić przedstawienie, na które za rok przyjdą tłumy, i jak zostać słynnym reżyserem przedstawień swoich uczniów – to nieoficjalne cele szkolenia Oleny Korbutiak.

Szkolenia pokazały, że kadra nauczycielska pomimo nie zawsze sprzyjających warunków, jest oddana swojej pracy i zmotywowana do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Szkolenie zostało zrealizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu «ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego» finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

warsztaty Mankowska 2

warsztaty Mankowska 1

warsztaty Mankowska 3

warsztaty Mankowska 4

warsztaty Mankowska 5

warsztaty Mankowska 8

warsztaty Mankowska 9

warsztaty Mankowska 10

warsztaty Mankowska 11

MW
Fot. Jana CAPUK

CZYTAJ TAKŻE:

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO PRZYBYLI DO RÓWNEGO NA WARSZTATY JĘZYKOWO-METODYCZNE

W ŁUCKU ODBYŁY SIĘ WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO