Wiadomości
  • Register

7 listopada w gościnnych progach Pałacu Młodzieży Szkolnej zespół «Wołyńskie Słowiki» oraz chóry «Wołyń» i «Wołyńskie Panie» połączyły swoje siły i odśpiewały «Mazurka Dąbrowskiego» – hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenie odbyło się w ramach akcji «Niepodległa do hymnu» wspieranej przez Konsulat Generalny RP w Łucku oraz Ambasadę RP w Kijowie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem uroczystości w Pałacu Młodzieży w Łucku było Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki na Wołyniu, w którego ramach działają wyżej wymienione chóry i zespół. W wydarzeniu wzięło udział prawie sto osób.

Celem akcji jest oczywiście uczczenie, poprzez wspólne odśpiewanie hymnu, zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości, co stało się w roku 1918 po 123 latach zaborów. Jednocześnie z całego wydarzenia nakręcono krótki film, który zostanie przesłany do Ambasady RP w Kijowie i posłuży do zmontowania materiału ukazującego jak Polacy mieszkający w różnych miejscach na Ukrainie śpiewają swój hymn narodowy.

hymn palac mlodziezy 1

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG