Wiadomości
  • Register

Od pięciu lat uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu przypominają sobie i innym, zarówno w szkole, jak i w rodzinach, posługę, wydarzenia z życia i twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

17 października w szkole odbył się konkurs, w czasie którego wszyscy chętni odpowiadali na pytania dotyczące całego życia tego wybitnego Polaka, jego książek, odbytych w ciągu życia podróży, encyklik, ludzi, których spotykał, a nawet strojów: kardynalskich i papieskiego.

W tym roku Dzień Papieski nosił hasło «Wstańcie, chodźmy», słowa te papież wypowiedział w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979. Miały zachęcać Polaków do działania, tak samo jak Jego pamiętne: «Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!» oraz «(…) człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi».

W konkursie z okazji Dnia Papieskiego w Kowlu wzięło udział dziewięcioro uczniów. Największą liczbę punktów i pierwsze miejsce zdobyła Krystyna Piweń, drugie zajęła Anna Rabczuk, a trzecie Iryna Szachowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, upominki i dyplomy z rąk prezesa TKP Anatola Herki.

XIX Dzien Papieski Kowel

Działanie objęte jest projektem Fundacji Wolność i Demokracja «Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie» współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

W KOWLU UCZCZONO POLAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ