Wiadomości
  • Register

11 października w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie oraz obchodów 10-lecia gazety «Monitor Wołyński»Monitor Wołyński» Łucki Okręg Konsularny odwiedzili Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski oraz Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki.

Wizyta rozpoczęła się w Łucku od spotkań z nauczycielami i uczniami języka polskiego, wychowankami i dorosłymi przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki na Wołyniu, Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej oraz Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Wszystkie wydarzenia miały miejsce w Łuckim Gimnazjum nr 4 imienia Modesta Lewickiego. Gościom towarzyszyli również Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, Konsul Teresa Chruszcz oraz dyrektor Gimnazjum nr 4 Oleksandr Myszkowec.

Adam Kwiatkowski przekazał obecnym w sali uczniom i nauczycielom języka polskiego pozdrowienia w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, podkreślił także znaczenie nauki języka polskiego. Według obecnych, liczba uczniów decydujących się na naukę języka polskiego wzrasta na tyle szybko, że niekiedy placówkom edukacyjnym brakuje nauczycieli. Stąd zadania tego podejmują się nawet studenci starszych roczników. Zapewne pomocą posłużą przekazane na spotkaniu pomoce dydaktyczne związane zarówno z nauką języka polskiego jak i krzewieniem ojczystej kultury.

Kwiatkowski 4

Na spotkaniu z nauczycielami i uczniami uczęszczającymi do szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki prezes organizacji Nina Poremska wraz z Natalią Ciołyk przedstawiły historię i 20-letnią działalność towarzystwa. Prezes podziękowała również dyrektorowi gimnazjum za wieloletnią dobrą współpracę. Wśród organizowanych wydarzeń wymieniono wycieczki edukacyjne, festiwale, konkursy, udział w lokalnych imprezach, promowanie kultury polskiej m.in. w ramach Narodowego Czytania, ale także dbanie o groby Polaków na terenie obwodu wołyńskiego. Przed gośćmi wystąpił również działający w ramach towarzystwa zespół «Wołyńskie Słowiki». Na ręce pani prezes zostały przekazane pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego.

Przedstawiając ministrowi i ambasadorowi najstarszych członków towarzystwa Nina Poremska podkreśliła znaczenie współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Według niej, wśród wszystkich obecnych w Łucku mniejszości narodowych to właśnie polska otrzymuje największe wsparcie w codziennej działalności. Obecni wymienili się przemyśleniami co do przyszłości takiej współpracy.

Kwiatkowski 6

Swoją działalność prezentowało także Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Prezes Sergiusz Prokopiuk opowiedział o historii organizacji i współczesnej jej działalności, która skupia się m.in. na świadczeniu pomocy medycznej Polakom na Ukrainie oraz trosce o dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Minister Adam Kwiatkowski oraz Ambasador Bartosz Cichocki w ramach wizyty odwiedzą również organizację polonijną działającą w Krzemieńcu oraz wezmą udział we mszy świętej w intencji żołnierzy, którzy zginęli w walce o niepodległość Polski, która odbędzie się w Kowlu. Będą także uczestniczyć w uroczystościach z okazji 10-lecia polsko-ukraińskiego dwutygodnika «Monitor Wołyński».

Kwiatkowski 1

Kwiatkowski 2

Kwiatkowski 3

Kwiatkowski 5

Kwiatkowski 7

Kwiatkowski 8

Kwiatkowski 9

Kwiatkowski 10

Kwiatkowski 11

Tekst i zdjęcia: Olena SEMENIUK