Wiadomości
  • Register

Chór Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim wziął udział w Festiwalu Polskiej Piosenki Współczesnej w Kijowie.

Na Festiwal, który odbył się Kijowskim Kolegium Telekomunikacji, zjechały zespoły muzyczne i choreograficzne działające przy polskich organizacjach na terenie Ukrainy, m.in. z Sambora, Tarnopola, Kijowa, Korostyszewa, Zaporoża oraz Białej Cerkwi.

Chór Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim, którym kieruje Natalia Izotowa, otrzymał dyplomy w dwóch kategoriach: «Zespoły muzyczne» (dyplom za drugie miejsce) i «Soliści» (dyplom za pierwsze miejsce).

Tarnopol festiwal piosenki 4

Tarnopol festiwal piosenki 1

Po zakończeniu festiwalu chórzystki z Tarnopola zwiedziły Kijów, m.in. historyczne miejsca i zabytki stolicy, wzięły także udział we mszy św. w kościele Świętego Aleksandra.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Polaków Ukrainy przy wsparciu Wydziału konsularnego Ambasady RP w Kijowie. Projekt został dofinansowany ze środków Senatu w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Tarnopol festiwal piosenki 2

Tarnopol festiwal piosenki 5

Ałła FLISSAK,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Obwodzie Tarnopolskim
Fot. Związek Polaków Ukrainy

CZYTAJ TAKŻE:

W KOWLU ODBĘDZIE SIĘ VIII KONKURS POLSKIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

DZIEŃ KULTURY POLSKIEJ W TARNOPOLU