Wiadomości
  • Register

29 września cudowna ikona Matki Boskiej Kazimierzeckiej została przywieziona do kościoła w Lubieszowie. Towarzyszył jej bp Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Uroczystym śpiewem parafianie powitali Matkę Boską, która przybyła w tym dniu do kościoła. Proboszcz ks. Andrzej Kwiczala i wierni podziękowali biskupowi za możliwość pomodlenia się przed ikoną.

Lubieszow MB Kazimierzecka 01

Podczas mszy świętej biskup opowiedział historię cudownej ikony, oryginał której został przywieziony z Palestyny na początku XVII wieku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Kopię stworzył Antoni Somołowiec z Łucka. Została ona przekazana wówczas do murowanej kaplicy w Kazimierce – wsi założonej w roku 1629 przez kanclerza wielkiego litewskiego Stanisława Albrechta Radziwiłła (obecnie – Kuźmiwka w obwodzie rówieńskim). Kaplicę później przebudowano na kościół Świętego Kazimierza, który funkcjonował do II wojny światowej. Wierni uważali, że ikona jest cudowna, więc na modlitwę do niej przybywali katolicy i prawosławni nawet spoza Wołynia. Największe odpusty, które odbywały się 15 sierpnia (na Wniebowzięcie NMP) i 8 września (Narodzenie NMP) gromadziły około 20 tys. pielgrzymów.

Ikona zniknęła podczas zawieruchy wojennej. Kilka lat temu została zrekonstruowana dzięki Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Na Wołyń nowo powstała kopia ikony przybyła latem tego roku, a już wkrótce po raz pierwszy od wielu lat wierni mieli możliwość pomodlić się przy niej w Kuźmiwce, przy krzyżu ustawionym w miejscu kościoła Świętego Kazimierza.

Podczas mszy w Lubieszowie, po błogosławieństwie biskupim, parafianie odczytali «Modlitwę do Najświętszej Bogarodzicy Maryi przed Jej cudownym w Kazimierce obrazem».

Lubieszow MB Kazimierzecka 00

Lubieszow MB Kazimierzecka 02

Lubieszow MB Kazimierzecka 03

Po nabożeństwie bp Witalij Skomarowski odwiedził klasę do nauki języka polskiego, znajdującą się w budynku dawnego klasztoru pijarów, gdzie kształcił się m.in. Tadeusz Kościuszko.

Tekst i zdjęcia: Tamara URIADOWA