Wiadomości
  • Register

O potrzebie przywrócenia imienia Józefa Łobodowskiego zbiorowej pamięci Ukraińców i Polaków rozmawiali uczestnicy sesji naukowej, która odbyła się w Łucku w ramach Roku Józefa Łobodowskiego.

27 września na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki uczczono pamięć Józefa Łobodowskiego – polskiego pisarza, publicysty, tłumacza i promotora ukraińskiej literatury i kultury. Sesja naukowa «Literacka spuścizna Józefa Łobodowskiego w kulturowym kontekście współczesności» oraz wręczenie Nagrody, która nosi imię pisarza, odbyły się z okazji 110. rocznicy jego urodzin.

Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku, Wydział Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W uroczystym otwarciu sesji naukowej wzięli udział konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zbigniew Fronczek, przedstawiciele władz miasta i obwodu, kierownictwo uniwersytetu, polscy i ukraińscy pisarze i naukowcy, wykładowcy i studenci.

Nagroda Lobodowskiego 2019 4

Jurij Hromyk, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, przypomniał zgromadzonym, że pierwsza Nagroda im. Józefa Łobodowskiego również została wręczona na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki. Wówczas, w 2015 r., jej laureatami zostali absolwent Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, pisarz Wasyl Słapczuk, poetka i tłumaczka Olena Krysztalska praz prof. Feliks Czyżewski z UMCS.

Nagroda Lobodowskiego 2019 3

Nagroda Lobodowskiego 2019 2

«Dzisiaj spotykamy się wokół postaci Józefa Łobodowskiego. Nasze wspólne działania, Konsulatu, Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, jak również lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, mają na celu przywrócenie mu właściwego miejsca» – powiedziała konsul Teresa Chruszcz. Dodała, że Konsulat Generalny RP w Łucku w 110. rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego wybrał go jako twórcę, który był piewcą Ukrainy, do szczególnej promocji.

Nagroda Lobodowskiego 2019 5

Podczas powitalnego przemówienia Zbigniew Wojciechowski zaznaczył, że Józef Łobodowski jest jego zdaniem i polskim, i ukraińskim pisarzem, bo jego spuścizna jest wspólna dla obu narodów.

Nagroda Lobodowskiego 2019 7

Uczestnicy sesji naukowej pt. «Literacka spuścizna J. Łobodowskiego w kulturowym kontekście współczesności» rozmawiali o relacjach Łobodowskiego z ukraińską emigracją, ukraińskich wątkach w jego twórczości oraz drodze ku ukraińskiemu czytelnikowi.

«Nawet 110 lat później Józef Łobodowski nadal mówi o polsko-ukraińskim i ukraińsko-polskim porozumieniu – powiedziała prof. Natalia Sydorenko. Podkreśliła, że pisarz wskazywał także na potrzebę wzmocnienia poczucia solidarności między obu narodami i był przekonany, że przeciwdziałać rosyjsko-sowieckiemu zagrożeniu można tylko za pomocą polsko-ukraińskiego porozumienia. 

Nagroda Lobodowskiego 2019 9

Na zakończenie panelu «Józef Łobodowski i Ukraina» odbyła się prezentacja monografii prof. Switłany Krawczenko «Józef Łobodowski – twórca, myśliciel, buntownik i ukrainofil. Życie i twórczość». Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Przedstawia życie, twórczość i spuściznę pisarza oraz sprzyja przywróceniu jego imienia zbiorowej pamięci Ukraińców.

Nagroda Lobodowskiego 2019 11

W drugiej połowie dnia odbył się panel «Między Lublinem a Łuckiem: dialogi kulturalno-literackie», w trakcie którego naukowcy rozmawiali m.in. o poezji i prozie Łobodowskiego. Następnie aktorzy teatru «Harmyder» przedstawili fragmenty spektaklu «Monodie w czerwonym» poświęcone Józefowi Łobodowskiemu oraz Zuzannie Ginczance.

Nagroda Lobodowskiego 2019 13

V Międzynarodowa Nagroda im. Józefa Łobodowskiego została wręczona prof. dr. hab. Hryhorijowi Arkuszynowi z WUN im. Łesi Ukrainki za osiągnięcia w zakresie badań nad dialektami na polsko-ukraińsko-białoruskim pograniczu. Hryhorij Akrkuszyn jest autorem licznych publikacji naukowych, m.in. dwutomowego wydania «Słownika zachodniopoleskiej gwary», twórcą etnolingwinistycznego atlasu, specjalistą w zakresie onomastyki oraz argotu, kierownikiem międzynarodowych projektów badawczych.

Nagroda Lobodowskiego 2019 15

Nagrodę otrzymał również Serhij Jefimenko, dyrektor Wołyńskiej Filharmonii Obwodowej, za długotrwałą działalność kulturalną oraz popularyzację muzyki klasycznej. Jefimenko jest jednym z organizatorów Międzynarodowego Festiwalu «Strawiński i Ukraina», który po raz pierwszy został zorganizowany w 1994 r., a od 2005 r. regularnie odbywa się w Łucku i Uściługu.

Nagroda Lobodowskiego 2019 14

Nagroda Lobodowskiego 2019 8

Nagroda Lobodowskiego 2019 1

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK, Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ. ROZMOWA Z ADAMEM TOMANKIEM – SIOSTRZEŃCEM JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO