Wiadomości
  • Register

W dniu 7 września w Łucku odbyła się, ósmy już raz z kolei, akcja Narodowego Czytania, podczas której prezentowano fragmenty najwybitniejszych polskich nowel.

Cechą charakterystyczną tegorocznej edycji było to, że działa się, niemal równocześnie, w dwóch różnych miejscach: po raz kolejny w Księgarni «Є» oraz na Placu Teatralnym w ramach Festiwalu «Paleta Kultur».

Narodowe Czytanie to akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 r. przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i kontynuowana przez obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa i jednocześnie upowszechnianie znajomości ważnych dzieł polskiej literatury. Wydarzenie, o coraz bardziej masowym charakterze, odbywa się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – głównie w miejscach, gdzie żyją Polacy lub osoby polskiego pochodzenia.

W tym roku czytano fragmenty następujących utworów: «Dobra pani» Elizy Orzeszkowej, «Dym» Marii Konopnickiej, «Katarynka» Bolesława Prusa, «Mój ojciec wstępuje do strażaków» Brunona Schulza, «Orka» Władysława Stanisława Reymonta, «Rozdzióbią nas kruki, wrony…» Stefana Żeromskiego, «Sachem» Henryka Sienkiewicza oraz «Sawa» Henryka Rzewuskiego. Wszystkie są przykładami polskiej nowelistyki pochodzącej z różnych epok literackich.

W liście skierowanym do Polaków z okazji kolejnej edycji wydarzenia Prezydent RP Andrzej Duda napisał m.in.: «Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. (…) Spotkajmy się wszyscy w sobotę 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości».

Organizatorem Narodowego czytania w Księgarni «Є» było Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej. Swoim patronatem wydarzenie objął Konsulat Generalny RP w Łucku – na spotkaniu obecna była konsul Teresa Chruszcz.

Zebranych przywitała prezes Zjednoczenia Switłana Zinczuk, która krótko opowiedziała o historii akcji. Z kolei głos zabrała konsul Teresa Chruszcz, która dziękując organizatorom i zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w wydarzeniu powiedziała m.in.: «Chyba najistotniejsze, co nas tutaj wszystkich przyprowadziło, to słowo. Słowo, które ma swoją magię i swoją moc. Ostatnio coraz rzadziej bierzemy je z książek, a czerpiemy głównie z internetu. Mam nadzieję, że ta akcja pozwoli nam wrócić do słowa, które jest w książkach».

Narodowe Czytanie Luck 4

Następnie zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną związaną z autorami czytanych w dniu dzisiejszym utworów – ich życiem i drogą twórczą. Później nastąpiło to, co najważniejsze – wszyscy chętni mogli przedstawić własną interpretację wybranych fragmentów ulubionych nowel. W sali rzeczywiście zapanowała magia słowa – było to prawdziwe Narodowe Czytanie.

Narodowe Czytanie Luck 5

Narodowe Czytanie Luck 6

Narodowe Czytanie Luck 7

Jak już wspomniano wcześniej Księgarnia «Є» nie była jedynym miejscem, gdzie w tym dniu czytano wybitne dzieła polskiej nowelistyki. Własną akcję Narodowego Czytania przygotowało także Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Odbyło się ono na Placu Teatralnym w ramach Festiwalu «Paleta Kultur» i cieszyło się wielkim powodzeniem. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, które czytały przygotowane przez organizatorów lub przyniesione przez siebie fragmenty nowel. Każdy, kto wziął udział w akcji otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Czytaniu towarzyszyła prezentacja portretów autorów utworów oraz wystawa książek.

Narodowe Czytanie Luck 1

Narodowe Czytanie Luck 2

Narodowe Czytanie Luck 3

Tekst i zdjęcia: Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG