Wiadomości
  • Register

Przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Obwodzie Tarnopolskim wzięły udział w zajęciach Liderskiego Centrum Szkoleniowego w Iwano-Frankiwsku dla członków polskich organizacji.

Szkolenie odbyło się w dniach 23–27 sierpnia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Był to drugi etap projektu «Liderskie Centrum Szkoleniowe» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja i współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

W trakcie szkolenia przedstawiciele polskich organizacji uczyli się planować własną pracę, znajdować ciekawie kierunki działalności, reklamować swoje organizacje w mediach oraz na portalach społecznościowych, opracowywać projekty i szukać dofinansowania koniecznego do ich realizacji.

Tarnopol Frankiwsk 1

Tarnopol Frankiwsk 2

W spotkaniu Liderskiego Centrum Szkoleniowego wzięło udział ok. 100 osób z Kijowa, Browarów, Białej Cerkwi, Dnipra, Winnicy, Kropywnyckiego, Chmielnickiego, Korostyszewa, Iwano-Frankiwska, Lwowa oraz Tarnopola. Przedział wiekowy uczestników był bardzo szeroki: zaczynając od młodzieży polonijnej, a kończąc na słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Lwów). Tarnopolskie Towarzystwo reprezentowały Halina Żyrska, Lidia Bilecka, Żanna Kryżaniwska oraz Natalia Pajosowa.

Tarnopol Frankiwsk 3

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy, które pracowały pod opieką trenerów z Fundacji Wolność i Demokracja.

Tak zwana grupa medialna wspólnie z trenerką Marzeną Szychułdą uczyła się promować swoją organizację, zaczynając od wizytówki na stronie internetowej, a kończąc na wypowiadaniu się w radiu podczas transmisji na żywo oraz przygotowaniu wideo.

Liczna grupa działaczy polonijnych opracowywała projekty służące rozwojowi ich organizacji. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka rotacyjnych podgrup, co dało możliwość wymieniania się doświadczeniami, analizowania mocnych i słabych stron własnych organizacji, zauważenia problemów i odnalezienia sposobów ich rozwiązania, planowania wydarzeń i opracowania projektów (oświatowych, kulturalnych, reklamowych, wolontaryjnych itd.).

Niezapomniane wrażenia pozostaną u uczestników szkolenia po grze miejskiej «Wesoła Stanisławowska Fala», podczas której poznawali zabytki Iwano-Frankiwska, słynnych postaci z nim związanych i – co najważniejsze – stosowali w praktyce zdobytą wiedzę na temat opracowywania informacji. Dodamy, że wśród dziesięciu zespołów grupa, w składzie której znalazły się przedstawicielki Tarnopola, zajęła w grze trzecie miejsce.

Tarnopol Frankiwsk 4

Tarnopol Frankiwsk

Lidia BILECKA, Halina ŻYRSKA,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Obwodzie Tarnopolskim
Zdjęcia udostępniła Halina ŻYRSKA

CZYTAJ TAKŻE:

MŁODZIEŻ Z UKRAINY WZIĘŁA UDZIAŁ W OBOZIE DLA ANIMATORÓW ŚRODOWISK POLSKICH ZA GRANICĄ

WE LWOWIE ODBYŁY SIĘ SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI POLSKICH ORGANIZACJI NA UKRAINIE

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1