Wiadomości
  • Register

W zbiorach Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego znajduje się jeden z najbardziej znanych obrazów polskiego malarza Józefa Męciny-Krzesza «Bitwa pod Orszą». Koszt jego restauracji wynosi 80 tys. hrywien.

Józef Męcina-Krzesz (1860–1934) malował portrety oraz obrazy o treści historycznej i religijnej. Był uczniem Jana Matejki. To właśnie pod jego kierunkiem w 1884 r. stworzył batalistyczny obraz «Bitwa pod Orszą». Płótno przedstawia zwycięstwo wojsk litewsko-polskich pod dowództwem księcia Konstantego Ostrogskiego nad wojskami moskiewskimi w 1514 r. Za ten obraz Józef Męcina-Krzesz otrzymał stypendium umożliwiające mu kontynuowanie nauki w Paryżu.

Dziś nie wiadomo jak obraz trafił do Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego. Wcześniej obraz nie został zidentyfikowany. W księdze wpływu muzealiów podano, że w tej placówce znalazł się w 1964 r. Natomiast pracownicy muzeum odnaleźli w Rówieńskim Obwodowym Archiwum Państwowym list przewodniczącego komitetu wykonawczego Rówieńskiej Rady Miejskiej Anatolija Marczenki z 1 czerwca 1947 r. skierowany do dyrektora jednego z hoteli przy ówczesnej ul. Stalina w Równem (obecnie ul. Soborna). W tym piśmie Rówieńska Rada Miejska prosi o przekazanie Rówieńskiemu Muzeum Krajoznawczemu obrazu «Bitwa pod Krakowem». Badacze zasugerowali, że chodzi o ten sam obraz, który trafił do muzeum w 1964 r.

Dopiero w 2013 roku dzięki polskiemu historykowi dr Radosławowi Sikorze udało się ustalić, jaka dokładnie bitwa została przedstawiona na płótnie, co stało się podczas wizyty w Rówieńskim Muzeum Krajoznawczym. Porównawszy z ryciną «Bitwa pod Orszą» stworzoną wg obrazu Józefa Męciny-Krzesza i opublikowaną w tygodniku «Kłosy» w 1885 r., stwierdził, że jest to właśnie obraz «Bitwa pod Orszą».

Orsza big

Obecnie obraz potrzebuje natychmiastowej restauracji, której koszt wynosi 80 tys. hrywien (ponad 12 tys. złotych). Prace restauracyjne zostaną wykonane przez Lwowski Oddział Narodowego Naukowo-Badawczego Centrum Restauracyjnego Ukrainy. Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze zwraca się z prośbą o pomoc do osób i instytucji chcących pomóc w ratowaniu tego dzieła sztuki.

Przekazać pieniądze można na konta organizacji dobroczynnej «Fundacja Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego» (ukr. Благодійна організація «Фонд Рівненського краєзнавчого музею»):

UAH:
Rówieński Oddział Banku Privatbank S. A.
ЄДРПОУ 42881610
МФО 333391
numer konta 26006054726083

Orsza QR

або
Ukrsibbank S. A.
ЄДРПОУ 42881610
МФО 351005
numer konta 26001878943405.

EUR:
Ukrsibbank S. A.
ЄДРПОУ 42881610
numer konta UA863510050000026002878962504
bank beneficjenta: 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12, KYIV, UKRAINE
kod SWIFT: KHABUA2K
bank pośredniczący: BNP PARIBAS SA, Paris, FRANCE
kod SWIFT: BNPAFRPP.

USD:
Ukrsibbank S. A.
ЄДРПОУ 42881610
numer konta UA323510050000026005878962501
bank beneficjenta: 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12, KYIV, UKRAINE
kod SWIFT: KHABUA2K
bank pośredniczący: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA
kod SWIFT: BNPAUS3N.

Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze