Wiadomości
  • Register

W dniach 24–28 lipca w Lubieszowie pracowali wolontariusze z różnych zakątków Polski – członkowie Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Motocyklowy». Uporządkowali dawny polski cmentarz. W ubiegłym roku również prowadzili tutaj prace porządkowe.

Do polskich wolontariuszy dołączyli miejscowi mieszkańcy – członkowie Oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Lubieszowie oraz młodzież ucząca się języka polskiego.

Lubieszow cmentarz 1

Lubieszow cmentarz 2

Lubieszow cmentarz 3

Wszyscy razem wyczyścili teren cmentarza z zarośli, a nagrobki, które prawie już zrównały się z ziemią – z mchu. Wśród odkrytych tutaj grobów to najstarszy datowany jest na rok 1846.

Lubieszow cmentarz 6

Lubieszow cmentarz 8

Poinformowała o tym Anna Kujawka – wolontariusz, koordynator projektu «Zapomniane polskie cmentarze» realizowanego przez Stowarzyszenie «Wołyński Rajd Motocyklowy» we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika. Podała także, iż na Wołyń przyjechało 14 wolontariuszy WRM. Miejsca pochówków Polaków porządkują od kilku lat. W tym roku WRM otrzymało wsparcie finansowe w zakresie porządkowania polskich cmentarzy od Instytutu «Polonika». Następny przyjazd motocykliści zaplanowali na październik.

Lubieszow cmentarz 10

Lubieszow cmentarz 5

Lubieszow cmentarz 7

Polscy wolontariusze chętnie współpracowali z uczniami niedzielnej szkoły działającej przy Oddziale Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Lubieszowie.

Lubieszow cmentarz 9

Odwiedzili również okolice Woli Lubieszowskiej, gdzie niegdyś położona była osada Rejmontówka oraz nekropolię w Kamieniu Koszyrskim. Motocykliści tradycyjnie już zapalili na cmentarzach znicze oraz ozdobili groby biało-czerwonymi wstążkami.

Lubieszow cmentarz 4

Tamara URIADOWA
Foto: Anna KUJAWKA, Tamara URIADOWA

CZYTAJ TAKŻE:

POLSCY STRZELCY ODWIEDZILI MIEJSCA PAMIĘCI POLAKÓW NA WOŁYNIU

WOŁYŃSCY ARCHEOLODZY UPORZĄDKOWALI KILKA POLSKICH CMENTARZY