Wiadomości
  • Register

8–19 lipca w Husiatynie w obwodzie tarnopolskim odbyła się szkoła letnia dla dzieci. Jej program obejmował intensywny kurs języka polskiego dla początkujących oraz warsztaty psychologiczne poświęcone rozwojowi kompetencji przywódczych.

W letniej szkole wzięło udział dwunastu uczniów. Zajęcia prowadziły docent Katedry Psychologii Uniwersytetu Narodowego Zasobów Naturalnych i Środowiska Ukrainy (Kijów) Iryna Martyniuk oraz asystent Katedry Historii i Kultury Języka Ukraińskiego Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza Inna Striłec. Iryna Martyniuk pracowała nad rozwojem u dzieci zdolności komunikacyjnych, umiejętnością pracy w zespole, kształtowaniem umiejętności przywódczych i krytycznego myślenia. Inna Striłec uczyła dzieci języka polskiego.

W czasie zajęć odbywających się w Husiatyńskim Centrum Kultury i Rekreacji wykorzystano nowe metody nauczania i techniki zabawowe.

Obie nauczycielki pochodzą z Husiatyna. Wiosną, kiedy przyjechały do domów rodzinnych na święta, wpadły na pomysł zorganizowania letniej szkoły dla dzieci. Wówczas, wspominając o swojej szkole i swoich nauczycielach, postanowiły zrobić coś korzystnego dla rodzinnej miejscowości. Nie odkładały pomysłu na później: od razu umieściły w Internecie i na tablicach ogłoszenia, przekazały informacje dyrektorom szkół w pobliskich wioskach.

«Dla mnie ta sytuacja była trochę stresująca, ponieważ nigdy nie pracowałam z taką grupą wiekową, ale bardzo chciałam spróbować. Moje marzenie się spełniło. Dzieci są wspaniałe: aktywne, ambitne, pracowite, grzeczne, z poczuciem humoru. Jestem pewna, że pomogła w tym moja koleżanka Iryna, która przed lekcjami języka polskiego prowadziła warsztaty rozwijające wyobraźnię, komunikatywność, kreatywność, umiejętności przywódcze, zdolność do szybkiego i krytycznego myślenia» – mówi Inna Striłec. Języka polskiego uczyła się jeszcze jako studentka, a później – dzięki udziałowi w Programie Stypendialnym Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców – pogłębiała wiedzę na Uniwersytecie Warszawskim.

Dzieci i rodzice są zadowoleni z letniej szkoły i polecają udział w zajęciach innym uczniom, zaś trenerki rozważają realizację podobnego projektu podczas ferii zimowych.

Husiatyn letnia szkola 4

Husiatyn letnia szkola 3

Husiatyn letnia szkola 1

Husiatyn letnia szkola 2

 

Natalia BRELIUS