Wiadomości
  • Register

Trzy lata z rzędu polska młodzież w ramach akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» porządkuje cmentarz w Lisowacach w rejonie zaleszczyckim w obwodzie tarnolopskim.

Jak podkreśla Maria Pustelnik, prezes Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, w trakcie każdej wizyty na Tarnopolszczyźnie wolontariusze przyjeżdżają do w Czortkowa, gdzie razem z członkami tej organizacji sprzątają także kwaterę polskich legionistów oraz inne polskie pochówki na miejskim cmentarzu.

W tym roku takie wspólne sprzątanie grobów legionistów odbyło się 13 lipca. Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (woj. dolnośląskie) oraz ich opiekunowie: nauczyciel Piotr Uczkiewicz i dziennikarz Ryszard Mulek. Dołączyli do nich członkowie Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, a także nauczyciele i uczniowie sobotniej szkoły działającej przy tej organizacji.

«Nigdy jeszcze sami w Czortkowie nie sprzątali» – mówi Maria Pustelnik. Dodajmy, że to właśnie dzięki niej w 2007 r. została uporządkowana kwatera legionistów na cmentarzu miejskim w Czortkowie. Teraz należy tylko dbać o porządek na tej nekropolii. Natomiast w Lisowcach, jak zaznaczyła Maria Pustelnik, wolontariusze mają jeszcze dużo do zrobienia.

Czortkow cmentarz 1

Czortkow cmentarz 3

Czortkow cmentarz 2

Dzięki wsparciu Oleksandra Chotiuka, prezesa pozarządowej organizacji «Centrum Rozwoju Młodej Wspólnoty i Partnerstwa Międzynarodowego „Inicjatywa”» podczas wizyty w Czortkowie wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miejskich i rejonowych oraz z dziennikarzami. Jedną z kwestii, którą poruszyli podczas rozmowy, była możliwość podpisania umowy o współpracy.

Akcja «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» została zapoczątkowana w 2009 r. przez dziennikarkę Grażynę Orłowską-Sondej. Co roku grupy wolontariuszy wyruszają na Ukrainę, żeby porządkować polskie cmentarze.

Oleksandra SZAROWSKA,
uczennica sobotniej szkoły działającej przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie im. Adama Mickiewicza

CZYTAJ TAKŻE:

CMENTARZE W ZBARAŻU I W BEREZOWICY MAŁEJ POSPRZĄTANE