Wiadomości
  • Register

W Muzeum Ikony Wołyńskiej 12 lipca otwarto wystawę «Przestrzeń sakralna Jurija Nikitina». Ekspozycję przedstawił sam autor, który specjalnie przybył do Łucka, aby opowiedzieć o swoich dziełach.

Jurij Nikitin jest jednym z najsłynniejszych współczesnych ukraińskich malarzy, którego prace zdobią zagraniczne wystawy i prywatne kolekcje. Jego obrazy wyróżnia nie tylko mistrzowskie wykonanie, ale także oryginalny styl. Gatunki, w których wypowiada się artysta, są różnorodne: portrety, martwa natura, płótna historyczne. W jego dorobku są również ilustracje do książek. Nikitin zostawił ślad także w kinematografii: pracował jako malarz przy filmie «Nowe przygody Jankes Jankesa na dworze króla Artura», który choć powstał w 1988 r., jest przykładem kina zupełnie niesowieckiego. Jednak specjalne miejsce w jego twórczości zajmuje ikona. To w tym bardzo trudnym gatunku, ponieważ pisanie ikony wymaga od artysty działania w ramach ustalonego kanonu, Jurij Nikitin zdobył prawdziwe uznanie.

nikitin 01

nikitin 02

nikitin 03

nikitin 04

Malarz powiedział, że pierwsze ikony namalował jeszcze w latach 80. Wówczas z oczywistych powodów taki krok omal nie zakończył jego kariery artystycznej. Musiał nawet wziąć udział w ekspedycji geologicznej skierowanej do Komi ASRR. Artysta kontynuował jednak malowanie, uparcie i samodzielnie zdobywając wiedzę oraz opanowując kolejne tajemnice rzemiosła. Teraz ikony Jurija Nikitina cieszą oko i zachęcają serca do modlitwy w wielu ukraińskich kościołach: prawosławnych, greko- i rzymskokatolickich.

W Muzeum Ikony Wołyńskiej artysta przedstawił ikony i obrazy wykonane w różnych technikach i stylach. Wśród nich: «Ostrogski Mamaj», «Pokrowa Najświętszej Bogurodzicy», «Archanioł Michał», «Narodzenie Chrystusa», «Jerzy Zwycięzca», «Chrystus Gospodarz Winnicy», «Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela», «Bogurodzica Poleska». Jedna z ikon, «Pieta», jest namalowana na skórze. Artysta sam stworzył technikę pisania obrazów na skórze. Pisanie o ikonach jest niewdzięcznym zajęciem, ponieważ wbrew powiedzeniu «lepiej raz zobaczyć niż sto razy przeczytać», da się jakoś przekazać, co te dzieła przedstawiają, jednak nie ma szans na wyrażenie uczuć, które ikony wzbudzają w sercu. Dlatego zapraszamy Czytelników, aby odwiedzili i obejrzeli wystawę samodzielnie. Administracja muzeum poinformowała, że prace Jurija Nikitina będą wystawiane w Łucku do września.

nikitin 05

nikitin 06

nikitin 07

nikitin 08

nikitin 09

nikitin 10

Na zakończenie uroczystości otwarcia wystawy Jurij Nikitin rozdawał autografy, a następnie wręczono mu książkę o Łucku i pamiątki z logiem miasta. Artysta podarował muzeum ikonę Matki Boskiej Szarogrodzkiej, a właściwie jej pierwszą wersję, ponieważ oryginał znajduje się w kościele św. Floriana w Szarogrodzie (obwód winnicki). To była przyjemność nie tylko dla pracowników muzeum, ale także dla mnie osobiście, ponieważ pochodzę z Szarogrodu, i już nie muszę pokonywać kilkuset kilometrów, aby trafić do domu, wystarczy odwiedzić Muzeum Ikony Wołyńskiej.

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH