Wiadomości
  • Register

W Warszawie odbył się III etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19. Na egzamin przyjechała 19-osobowa grupa uczniów szkół polonijnych. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.

Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się 4 lipca w Belwederze z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciągu dwóch dni uczestnicy Olimpiady zdawali egzamin pisemny oraz ustny w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie. W komisji zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski

I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbył się w 24 listopada. Na Ukrainie przystąpiła do niego młodzież w 12 miastach: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących na Ukrainie i Białorusi. Uczniowie musieli w przeciągu godziny uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji «Związek Szlachty Polskiej», Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Do III etapu Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytki zakwalifikował 21 uczestników.

Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W czwartek, 4 lipca w Belwederze podczas uroczystej Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki III Olimpiady Historii Polski, w tym roku Komitet wyłonił sześcioro laureatów oraz przyznał specjalne wyróżnienie dla finalistki z Białorusi.

Uczestnicy otrzymali dyplomy z rąk Roberta Czyżewskiego, prezesa Fundacji Wolność i Demokracja oraz nagrody od małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Indeksy wręczył laureatom prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz przekazał również nagrody nauczycielom przygotowującym uczniów do Olimpiady.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu, gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.

olimpiadaDuda

W uroczystości, z ramienia PTH, udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Piotr Bednarz, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr hab. Mariusz Sawicki; obecni byli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – minister Adam Kwiatkowski oraz dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Soroczyński. Fundację Wolność i Demokracja reprezentowali: prezes Robert Czyżewski, sekretarz Lila Luboniewicz, Anna Plichta, Małgorzata Jastrzębska oraz Anna Śmigielska – sekretarz Olimpiady.

Grupa młodzieży przyjechała do Polski z nauczycielami historii, którzy w trakcie egzaminów uczestniczyli w doszkalających warsztatach metodycznych. Po egzaminach i intensywnym programie w Warszawie, grupa udała się na wycieczkę historyczną po Polsce, co było dodatkową nagrodą dla uczestników III etapu Olimpiady i ich nauczycieli.

Olimpiada jest realizowana dzięki projektowi Fundacji WiD «Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na Świecie» współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018 i 2019.

Anna ŚMIGIELSKA,
Sekretarz Olimpiady Historii Polski 2018/2019

Źródło: wid.org.pl
Foto: KPRP i Fundacja WiD