Wiadomości
  • Register

Dziewczynki w białych sukienkach i wianuszkach, chłopcy w garniturach, elegancko ubrani rodzice, ozdobiony kwiatami kościół. W łuckiej katedrze celebrowano ważne w życiu każdego katolika wydarzenie – Pierwszą Komunię Świętą.

W katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła miało miejsce święto: ośmioro dzieci z łuckiej parafii po raz pierwszy w życiu przystąpiło do Komunii Świętej. Przed rozpoczęciem mszy parafianie zgromadzili się przy wejściu do świątyni. Po powitaniu przez proboszcza ks. kanonika Pawła Chomiaka rodzice pobłogosławili swoje dzieci i razem z nimi przeszli w procesji do ołtarza. Dzieci i rodzice brali czynny udział w liturgii: czytaniu w liturgii słowa, śpiewaniu psalmów i modlitw, niesieniu darów w procesji eucharystycznej. Najważniejszym i najbardziej uroczystym momentem mszy było przyjęcie Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. W kazaniu ks. Paweł mówił o tym, jak ważne jest chrześcijańskie wychowanie w rodzinie, zarówno dla samych dzieci, jak i dla społeczeństwa. «Wychowywanie dzieci w wierze jest obowiązkiem rodziców, którego nie jest w stanie spełnić żadna inna instytucja. I wychowanie to ma się odbywać nie poprzez słowo, lecz poprzez własny przykład» – zaznaczył proboszcz.

Komunia 01

Komunia 02

Komunia 03

Po mszy dzieci podziękowały rodzicom, a także siostrze Oksanie Szczypańskiej ze Zgromadzenia Sióstr Zakonnych św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która przygotowała je do komunii. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla uczestników uroczystości.

Według kanonów Kościoła Rzymskokatolickiego do Komunii Świętej może przystąpić ochrzczona i odpowiednio przygotowana osoba, dlatego dzieci są dopuszczane do pełnego udziału w liturgii dopiero po osiągnięciu wieku świadomego. Na Ukrainie jest to tradycyjnie 8–10 lat. Przed przyjęciem Pierwszej Komunii Świętej dzieci przechodzą roczną naukę, w ciągu której uczą się modlitw, struktury liturgii, poznają podstawy doktryny katolickiej. Później powinny otrzymać zaliczenie. Jego celem nie jest ocena, lecz ustalenie czy dziecko jest gotowe na przyjęcie Chrystusa. Dopiero po nim dzieci mogą przystąpić do spowiedzi, a następnie do Komunii Świętej.

Komunia 04

Komunia 00

Komunia 06

Komunia 07

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH