Wiadomości
  • Register

Ogłoszono zwycięzców konkursu na esej «Józef Łobodowski i współczesność». 

Konkurs został zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie z Katedrą Komunikacji Społecznej i Katedrą Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

Zwycięzcy konkursu poświęconego 110. rocznicy urodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego zostali nagrodzeni 4 czerwca na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki.

Dziekan wydziału Jurij Hromyk przypomniał zgromadzonym początki konkursu: «Nie tak dawno temu, z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Łucku i przy wsparciu naszego wydziału, z okazji 110. rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego ogłoszono ogólnoukraiński konkurs esejów. Łobodowski jest związany z Wołyniem, to osoba, która zrobiła bardzo dużo dla Ukrainy i porozumienia polsko-ukraińskiego. Cieszymy się, że nasz wydział i dwie nasze katedry (Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej) bezpośrednio dołączyły do organizacji konkursu i oceny prac uczesników».

Lobodowski 01

Jurij Hromyk dodał, że cieszy się z tego, iż studenci wydziału, którzy przygotowali wiele interesujących prac, byli najliczniejszą grupą konkursantów. Oprócz nich do udziału zgłosili się mieszkańcy innych regionów Ukrainy.

Wicekonsul Teresa Chruszcz z Konsulatu Generalnego RP w Łucku zaznaczyła, że w rzeczywistości problematyka twórczości Józefa Łobodowskiego nie jest dobrze znana, mimo dużego znaczenia pisarza dla stosunków polsko-ukraińskich.

«Dzięki zaangażowaniu uczestników konkursu, ich pracom, poświęconemu na nie czasowi, postać Józefa Łobodowskiego i jego twórczość znowu staną się znane» – zwróciła uwagę Teresa Chruszcz. Zaprosiła także wszystkich na kolejne wydarzenia poświęcone pisarzowi, które będą miały miejsce w Łucku. We wrześniu odbędzie się wręczenie Nagrody imienia Józefa Łobodowskiego, a na październik zaplanowana jest konferencja na temat postaci pisarza.

Prof. Switłana Krawczenko, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej, powiedziała, że na konkurs esejów wpłynęło 20 prac. «Nie stawialiśmy żadnych wymagań co do gatunku, eseje mogły być literackie, naukowe, krytyczne. Dlatego też nie było ścisłych kryteriów oceny. Te 20 prac to eseje, artykuły naukowe, scenariusze oraz refleksje na temat Łobodowskiego, jego spuścizny, znaczenia dla przeszłości i teraźniejszości Ukrainy. Jedna z prac została poświęcona historii miłości Józefa Łobodowskiego do Zuzanny Ginczanki. Ocena opierała się na kryteriach oryginalności, rzetelności, emocjonalności, otwartości i oczywiście braku plagiatu» – zaznaczyła Switłana Krawczenko.

Powiedziała także, że każdy z czterech jurorów samodzielnie oceniał prace konkursowe w skali 10-punktowej. Następnie zostały wyliczone średnie oceny, po czym wyłoniono zwycięzców.

«Chciałabym wyróżnić tekst, który jako jedyny został zgłoszony do konkursu w języku polskim. To praca Ołeha Owczaruka «Józef Łobodowski i współczesność» – zauważyła kierownik katedry. – Wszystkim serdecznie dziękujemy za odzew i udział w konkursie, za to, że na nowo odkryliście tę skomplikowaną, ciekawą i niezwykłą postać. Moim zdaniem każdy Ukrainiec powinien dowiedzieć się o jego twórczości, roli w historii, o jego sentymencie wobec Ukrainy i zaangażowaniu w jej losy».

Docent Katedry Filologii Słowiańskiej Julia Wasejko zwróciła uwagę na fakt, że konkurs esejów był tak różnorodny, jak i działalność oraz życie Józefa Łobodowskiego.

«Mnie jako lingwistkę ucieszył wysoki poziom prac prac z zakresu lingwistyki. Ponadto dowiedziałam się wiele o biografii pisarza, m.in. o historii jego znajomości z Zuzanną Ginczanką. Takie konkursy pokazują, że nasza przeszłość jest interesująca dla różnych pokoleń» – powiedziała Julia Wasejko.

Lingwistka Tamara Mandycz z Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego, której praca «Pojęcie Ukrainy w wizji Józefa Łobodowskiego» wygrała, zaznaczyła, że o pisarzu dowiedziała się przy okazji konkursu.

Lobodowski 02

«Zaciekawiło mnie, kim jest ten człowiek, dlaczego poświęca mu się tyle uwagi. Zaczęłam więc badać źródła, znalazłam dla siebie jako naukowca wiele ciekawych rzeczy, analizowałam teksty, tłumaczenia, publicystykę Józefa Łobodowskiego i mnie to pochłonęło» – powiedziała badaczka i dodała, że planuje kontynuację badań lingwistycznych nad twórczością autora.

Drugie miejsce w konkursie esejów «Józef Łobodowski i współczesność» zajęli Olga Stepaniuk, Andrij Kłymczuk, Iryna Hordijczuk, Maria Ołenycz i Wiktoria Szepeluk.

Na trzecim miejscu znaleźli się Ołeh Owczaruk, Anna Zotowa, Inna Koszułynśka, Jewhenia Suchoruka i Kateryna Czerniuch.

Lobodowski 03

Lobodowski 05

Tekst i zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1