Wiadomości
  • Register

Drużyna z Łucka zajęła trzecie miejsce w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych «Trzeci Wiek na Start», która odbyła się w Łazach w województwie śląskim.

Przedstawiciele Łucka zdobyli łącznie 18 medali: trzy złote, pięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, wśród medalistów były osoby powyżej 80 roku życia: w biegu na dystansie 200 m w kategorii 80+ złoty medal zdobyła 83-letnia Antonina Tkaczuk, a 80-letni Jurij Horobec otrzymał srebrny medal w biegu na 60 metrów.

W XI Międzynarodowej Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku «Trzeci Wiek na Start» wzięło udział około 70 drużyn z Polski, Ukrainy, Słowacji i Austrii. Ukrainę w Łazach reprezentowały trzy drużyny: z Kijowa, Dnipra i Łucka. Sportowcy rywalizowali w takich dyscyplinach jak bieg, pływanie w stylu klasycznym i kraulem, kolarstwo, spływ kajakowy, brydż sportowy, pchnięcie kulą, szachy, strzelanie z łuku, karabinu i pistoletu.

U3W 01

Drużyna Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łucka uczestniczyła w tej olimpiadzie już po raz czwarty. Za każdym razem była w pierwszej dziesiątce. «To jest nasz dwunasty wyjazd na zawody sportowe odbywające się za granicą» – powiedziała Kateryna Melnyk, reprezentantka łuckiej drużyny i wiceprezes zarządu organizacji pozarządowej «Centrum Edukacji «Uniwersytet Trzeciego Wieku». – «Takie wyjazdy mamy trzy razy w ciągu roku: pod koniec lutego lub na początku marca przyjeżdżamy na zawody w okolicy Zakopanego w Polsce, w maju – na letnią olimpiadę w Łazach, a we wrześniu jeździmy na Słowację». Tym razem łuccy sportowcy zajęli w Łazach wysokie miejsca w różnych konkurencjach, co dało drużynie trzecie miejsce.

U3W 02

U3W 03

Kapitanem zespołu była Oksana Stepaniuk – prezes organizacji «Centrum Edukacji «Uniwersytet Trzeciego Wieku». Nad strategią przygotowania drużyny do udziału w zawodach pracował mistrz sportu Jurij Horobec, który m.in. rzetelnie przeanalizował wyniki osiągnięte przez łuckich sportowców w poprzednich zawodach.

U3W 04

U3W 05

U3W 00

Podczas olimpiady w Łazach organizacja «Centrum Edukacji UTW» zaprosiła drużyny biorące w niej udział do Łucka na III Międzynarodowy Letni Festiwal «Sport dla wszystkich, sport dla zdrowia», który odbędzie się w dniach 22–23 sierpnia. Jak zaznaczyła Oksana Stepaniuk, w tym roku oczekuje się udziału w tym wydarzeniu nie tylko ukraińskich zespołów, ale również reprezentacji Polski, Litwy, Słowacji, Włoch, Turcji i Senegalu.

Podobnie jak w poprzednich latach program festiwalu przewiduje dzień sportowy, a także zajęcia z art-terapii, imprezy integracyjne, warsztaty, fleszmoby, występy amatorskich zespołów artystycznych, wycieczki.

Przygotowanie tak rozbudowanej imprezy jest możliwe, według organizatorów, przede wszystkim dzięki opłatom rejestracyjnym uczestników. W UTW mówią, że pomagają również sponsorzy, ale niestety nie jest ich zbyt wielu. W ubiegłym roku na organizację festiwalu udało się pozyskać 96 tys. hrywien dzięki konkursowi projektów Wołyńskiej Rady Obwodowej. Natomiast w tym roku organizatorzy muszą liczyć tylko na sponsorów i wsparcie niematerialne stałych partnerów, takich jak np. Wołyńskie Regionalne Centrum Zdrowia Fizycznego «Sport dla wszystkich», które zapewnia profesjonalną organizację zawodów.

Historia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łucku rozpoczyna się w 2013 r., kiedy udało mu się wygrać grant na kursy obsługi komputerów dla seniorów. «Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania (to przy tej uczelni założono UTW – red.) aktywnie rozwijał współpracę międzynarodową. Kiedy odwiedzaliśmy uczelnie za granicą, w Polsce, na Słowacji, w Czechach i innych krajach, zobaczyliśmy, że prawie na wszystkich w drugiej połowie dnia uczą się seniorzy» – powiedziała Oksana Stepaniuk.

«W 2012 r. opisaliśmy pomysł na UTW w projekcie, zjednoczyliśmy naszych partnerów z ośmiu krajów w konsorcjum i złożyliśmy projekt do programu Erasmus+. Jako eksperci w tym konsorcjum wystąpili: Szkocja, Malta, Słowacja, Polska, Portugalia, Hiszpania, zaś Ukraina, Rosja i Azerbejdżan stały się platformami, gdzie realizowano działania w ramach projektu» – mówi Oksana Stepaniuk.

W 2013 r. udało się otrzymać grant i do 2016 r. w Łucku zrealizowano projekt przewidujący kursy obsługi komputera dla seniorów. Wówczas zorganizowano zajęcia dla około 70 słuchaczy.

Następnie założono organizację pozarządową «Centrum Edukacji «Uniwersytet Trzeciego Wieku», która od października do maja prowadzi zajęcia dla seniorów. Odbywają się one po południu, prowadzą je wolontariusze. Seniorzy mogą uczyć się angielskiego, zdobywać umiejętności obsługi komputera, poznawać psychologię, majsterkować, próbować sił w różnych sportach i nie tylko. Przy UTW w Łucku działa amatorski zespół «Zabawa». Studenci uniwersytetu biorą aktywny udział w wydarzeniach odbywających się w mieście: pokazach filmowych, koncertach, prezentacjach, spotkaniach.

«Obecnie w zajęciach UTW uczestniczy ok. 120 osób. Wśród nich emeryci, osoby pracujące, a także członkowie ich rodzin. W każdy wtorek odbywają się wykłady na różne tematy» – opowiada Kateryna Melnyk.

Łucki UTW mieści się w gmachu Wołyńskiego Instytutu Ekonomii i Zarządzania przy ulicy Elektroaparatnej 3. W Centrum Edukacji podkreślają, że słuchaczem uczelni może zostać każdy chętny.

25 września w bibliotece nr 10 w Łucku (Kyjiwskyj majdan 13) odbędzie się walne zgromadzenie członków organizacji, które uchwali program działalności UTW na następny rok.

«Prezentujemy nasz program na rok i każdy może przyjść, posłuchać, wypełnić kwestionariusz, wybrać przedmioty, które chce u nas opanować. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną podane na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Facebooku» – zaznaczyła Oksana Stepaniuk.

Na Ukrainie działa około 300 uniwersytetów trzeciego wieku. Istnieją przeważnie przy terytorialnych centrach usług społecznych dla mieszkańców. Wśród partnerów «Centrum Edukacji UTW» jest Łuckie Terytorialne Centrum Usług Społecznych, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kowlu (to pierwszy UTW na Ukrainie od ponad 10 lat działający przy lokalnym Centrum Usług Socjalnych), terytorialne centra usług społecznych w Rożyszczach, Włodzimierzu Wołyńskim i innych miastach.

U3W 06

U3W 07

UTW same określają zakres zainteresowań: jedne w swojej działalności skupiają się na organizowaniu festiwali folklorystycznych i działalności amatorskich zespołów artystycznych, inne zwracają więcej uwagi na wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych, zaś Centrum Edukacji UTW promuje sport i zdrowy styl życia. «Nasze motto to aktywna długowieczność» – podkreśla Kateryna Melnyk.

Natalia DENYSIUK
Fot. Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1